A szerves létrend, azaz az élet és a közösség lebomlása – anyagi szinten – a kínaiak szerint az első fogaskerékkel kezdődik. A közvetlen – élő – létbe iktatott közvetettség gondolatával. A teremtett világ szervességétől különváló emberi szerkezet uralmával. Ezért, noha a kínaiak is ismerték a fogaskereket, majdnem egy évezreden keresztül tiltották. Azt mondták összedől tőle a Mennyei Birodalom. Az sem kizárt, emlékük volt róla az előző civilizációs ciklusokból. Noha ma már mi is láthatjuk a több tízezer éves lávarétegekbe befagyott fogaskerekes szerkezeteket, nem hiszünk a szemünknek.- írja eszmefuttatásában Bicskei Zoltán rendező.

A kényelem és könnyűség szempontjai az újkori Európában rendre fölülírták a lét törvényeit. Kínában sem emlegetik manapság a Mennyei jelzőt. Európában pedig a fogaskerék és az istentagadás, kéz a kézben vonult végig az évszázadok folyamán és alakította ki a mai természetellenes létrendet. Pontosabban: a lét-ellenes emberi rendet.

Az „utánunk a vízözön” magatartás mára olyan végjátszmához vezetett, ahol – eme istentelen rend szerint – már az emberre sincs szükség. Éppen most irtanak bennünket tervszerűleg.

Egy barátom mesélte a minap, hogy majd húsz éve hallotta egy egyházi elöljárótól: már jó ideje nem a nemzet a fő ellenfele és céltáblája a világhatalomnak, hanem a család. Mert a család létezésünk alapsejtje. Utolsó védvonalunk. Aminek pusztítását Nyugaton már oly régóta egyengetik.

A család léte maga a szeretet fölmutatása. Ezért az ember lényének utolsó bástyája. Nélküle elkerülhetetlenül hull bestiális szintre az ember.

H. Bosch: Utolsó ítélet/Forrás: Erdély.ma

H. Bosch: Utolsó ítélet/Forrás: Erdély.ma

Érdemes visszaidézni az ókori látók figyelmeztetését, hogy az első fogaskerék megjelenésének – ami szimbolikusan és valóságosan is az isteni teremtés mintájának eltörlése – mi a várható végikifejlete: „A fogaskerék használata a legvégül a Birodalmat is romba dönti.”

Ma már tömegek érzik, hogy a világnyi trombitákkal harsogó óriásgömböc-világhatalom a végéhez közeledik. Évezredes átváltozásai hamarosan lezárulnak. A mediterránból induló kisgömböc globális nagygömböccé fújta föl magát – szétrepedése tehát  időszerű. Az isteni törvények ellenében egy időn túl nem lehet működni. És mint az a hatalmak leszállóágában lenni szokott, ilyenkor még a földi uralkodás törvényeit is sorra elvétik.

Globális a szorongás is, szívdobogva lessük: hányakat ránt magával bőszültsége?

Régi tapasztalat: minél nyíltabb az ellenállás, és több a tetterős, áldozatot tudni hozó normális ember, annál sikeresebben túlélhető a pusztulás.

Ezért kedves embertársaim, egyetlen vonást se engedjünk letörölni az arcunkból! Egyetlen vonást sem abból, ami isteni bennünk.  Sem a nemit, sem a családit, sem a nemzetit, sem a fajit, sem a helyhez kötöttet, sem a többit… – mert az egyetemes ember mindezekből épül. Ha csak egyet is föladunk, nincs ember s vége mindennek.

Forrás és teljes írás: erdély.ma

Fotó: MMA/Bicskei Zoltán korábbi fotója