Ismét szembetűnő jelenségről tanúskodik a mai Magyar Nemzet, Nagy Orsolya; Dzsumbuj lenne az Óbudai-sziget parkja c. cikke. Egy kalandor budapesti polgármesteri társaság (is) a laikusok folyamatos megtévesztésével igyekszik igazolni a szakértelem hiányos, és a valódi teljesítményektől mentes, zavaros tevékenységüket.

Ismét megfigyelhető, hogy eltűnt a valódi szakmai, szakértői kontroll! Ebben a cikkben olvashatunk

1.) méhlegelőről. Hol vannak a méhész szakértők? A mézelő réteknek, helyeknek, élelmiszer tisztaságú kritériumokkal kell rendelkezni stb.

2.) Kezeletlen, burjánzó zöldfelületről is olvashatunk, és a gyalogosoktól teljesen elzárt területről. Nem a mostanában, a Ripa Pannonica miatt, ha jól tudom neuralgikus kérdéssé vált, Hadriánus -palota, a helytartói palota további feltárásának lehetőségéről, és bemutatásának jövőjéről hallunk a hajógyári sziget kapcsán. Hol vannak a magukat még valódi kutatónak tartó régészek, művészettörténészek, a Régészeti Bizottság?  Mi lesz a Sziget-fesztivállal? stb.

3.) A Radó Dezsőről elnevezett terv- tehát nem Ő készítette! (p.5.) / Radó Dezső Terv, letölthető PDF, a 77. oldalon:

AT- III /6 Óbudai-sziget rekreációs célú és karakterőrző fejlesztése Projekt rövid leírása

A terület fejlesztésének célja a természeti értékek megőrzése, a zöldfelület fejlesztése és a karaktervédelem. Olyan értékalapú fejlesztések megvalósítása a cél a szigeten, amelyek a természeti értékek védelme mellett biztosítják a lakossági igényeknek megfelelő rekreációs funkciókat. A növényállomány ütemezett megújítása mellett az ökologikus zöldfelületek mennyiségét, a biodiverzitást, az élőhely védelmet támogató fejlesztések és a lakossági környezettudatosságot erősítő projektek megvalósítása a cél.

AMENNYIBEN A FENTIEKET JÓL ÉRTELMEZEM EREDETILEG SZÓ SEM VOLT A BARDÓCZI SÁNDOR ÁLTAL KÖZÖLTEKRŐL A LAKOSOK KITILTÁSÁRÓL!

Forrás: Kiss József

(A terv készítői között szép számban szerepelnek tájépítészek, akik a fentiekkel (kiemelésekkel jelöltem) hagyták azt jóvá! 664/2021(III. 31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott terv (p.2.).

A keresőben nem olvasható mert:

Budapest Főváros Önkormányzatának rendeletei

Nincs találat!

Ennek okai a következők lehetnek:

A megadott feltételeknek egyetlen hatályos jogszabály sem felel meg, vagy a feltételeknek megfelelő jogszabályok csak módosításokat tartalmaznak, amelyek más jogszabályokba épültek be.

Általánosságban tapasztalható jelenség, hogy az elhivatott szakmai reagálások nagyjából „eltűntek”. Ezzel kapcsolatban korábban már írtam a CÖF honlapján megjelent írásomban, 2020-ban. Röviden: a magam részéről: a meggyőződés, és a hit nem csereszabatos a karrierista elképzelésekkel.

Radó Dezsővel kapcsolatosan még: Ő a nemrégen Bardócziék által megszüntetett FŐKERT igazgatója volt, hosszú időn keresztül! Jelen írás terjedelmébe nem fér bele a FŐKERT tevékenységének kritikája, de az akkori Kertészet Szőlészet szaklap Orczy- kert cikkét mellékelem, ott olvashatunk Radó Dezsőről, a körülményekről, és a munkámról is. Ahol ma a Közszolgálati Egyetem létesülhetett, egykoron a terveim alapján sikerült megőrizni a Ludovika kertjét, az akkor 17 kezelő kezéből az állami, egy helyrajzi szám alá vonva a területet, és a kezdeti helyreállításhoz 1993-ban elnyerni 75.000.- ECU-t a kivitelezésre és a díjat, amit ma is őrzök.

Forrás: Kiss László

Kívánok további sok sikert! Köszönettel minden fáradozásukért, jó egészséget! Várjuk Orbán Viktor beszámolóját, a felemelő egyéniségét mindig jó látni hallani! Várjuk a Békemenetet és a SZAVAZÁST, mindenkinek el kell menni!

Kiss József Kós Károly díjas ny. táj – és kertépítész, műemlékvédelmi szakértő

Kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán