Hivatali idejének lejártával távozik posztjáról Jerzy Snopek, Lengyelország budapesti nagykövete. A CÖF-CÖKA alapító elnöke levélben köszönte meg sok éven át tartó baráti együttműködését.

„Jerzy Snopek úr részére
Tisztelt Nagykövet Úr! Kedves Jerzy!

Sajnos Nagykövet úr hivatalos búcsúztatójáról túl későn értesültem, így azon személyesen nem tudtam részt venni. Ezért engedje meg, hogy e levélben fejezzem ki köszönetemet Önnek a magam, valamint a CÖF-CÖKA és a magyar szellemi honvédők nevében, az utóbbi években történő együttműködésért és azért a sok együttes fellépésért, amely megmutatta, hogy a lengyel és magyar polgárok legnagyobb értékhordozója Istenhez, hazához és a családhoz tartozás.

Évszázados múltra visszatekintő közös barátságunk és népeink együttes történelmi cselekedetei a magyar és lengyel nép lelki-szellemi összetartozását bizonyítják, mind össztársadalmi, mind egyéni szinten.

Nagykövet úr mindig fáradhatatlanul képviselte hűségét hazájához és a magyar-lengyel barátsághoz. Minden alkalommal nagy megtiszteltetés és öröm volt Nagykövet úrral közös megmozdulásokon részt venni nemzeti ünnepeink alkalmával.

Remélem lesz még alkalmunk találkozni a jövőben.
További munkájához sok sikert, jó egészséget kívánok,

Budapest, 2022. április 8.

Tisztelettel:
Csizmadia László a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke”

Jerzy Snopek (jobbról a második) és Csizmadia László a lengyel nagykövetségen, a CÖF-CÖKA alapító elnökének kitüntetésén

Az eredeti levél itt olvasható.