Több ezer hívő vett részt lelkipásztoraival együtt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsúi ünnepén, július 31-én Máriapócson. Az ünnepi szentmise délelőtt 11 órakor kezdődött a kegytemplom előtti tábori oltárnál, ennek főcelebránsa és szónoka Udvardy György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) alelnöke volt.

A szentmise elején Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntötte az egyházmegye papjait és hívőközösségét, és azokat a közelről és távolról érkezett gyalogos vagy kerékpáros zarándokokat is, akik éjszaka indultak, s akár két napig is gyalogoltak, hogy áldozatot hozzanak ezért az ünnepért. Részt vett a búcsún az egyházmegyei fiatalok közössége is, akik Németh István atya vezetésével táborban töltötték az elmúlt hetet. Az utolsó két napon a megyéspüspök tanításával, jelenlétével is erősítette őket. A főpásztor kíséretében a fiatalok is gyalog tették meg az utat a tábor utolsó helyszínétől, Levelekről az egyházmegyei búcsúra.

Udvardy György érsek kifejtette, hogy az egyházmegye szent valóság, hiszen mint részegyházban jelen van a püspök a papjaival, diakónusaival, világi segítőivel, a hívek sokaságával. Az egyházmegyében megjelenik az Istentől akart tanítás bizonyossága, a szentségek egysége és ereje, megtaláljuk benne az igaz tanítást, a szentségek épségét, életet adó erejét és a szolgálat rendjét is.

Azért imádkozunk, hogy az egyházmegye a maga teljességében, épségében a területén lévő minden ember számára az üdvösség jó hírét tudja hirdetni, reményt kelteni és szolgálni az üdvösség útján – hangsúlyozta a szónok.

Ebből akarunk tanulni, erőt meríteni, Istent dicsőíteni Mária példájára, aki modellként áll előttünk, és anyaként oltalmaz bennünket. Ha Máriára tekintünk, mint az Egyház modelljére, akkor megkérdezhetjük, milyen is az Egyház. Benne fölragyog számunkra az Egyház egész teljessége, mert Máriáról valljuk, hogy bűn nélkül való, nem érintette őt a bűnnek semmiféle foltja, fogantatásától kezdve a személyes életútján keresztül Jézus Krisztus miatt. Szent Ágoston mondja Máriáról:

„Az igazi méltóságát abban fedezzük fel, hogy még mielőtt test szerint méhébe fogadta volna az Isten Fiát, előtte szívébe fogadta az Isten Igéjét a Szentlélek által.”

Forrás: Öröm-hír

Forrás: Öröm-hír

Mária modell számunkra. Személye, élete, hivatása, mindennapjai Jézus Krisztusra irányulnak minden tevékenységében. Nincs semmi az ő életében, ami mást tartana fontosnak, mint az ő Krisztusát, az Isten Fiát, a Messiást, a megígért Megváltót.

Úgy modell Mária, hogy mi mindannyian tudjuk őt követni, hiszen a keresztségben Isten eltörli a bűneinket, gyengeségeinket és az Ő Lelke által mindent nekünk ad: a bölcsességet, az értelmet, a tudást, az erősséget, a jámborságot, mindent, amire szükségünk van a mindennapi életben. Ebben erősödünk Mária által – világított rá a búcsúi szónok.

Mária tanít bennünket, amikor azt mondja:

mindig mérlegelj, ítéld meg Fiam által, jó-e az, amit látsz? És ugyanígy a döntésre vezet bennünket, döntenünk kell akár mindennap is, és mindig Krisztus, a dicsőség, az égi magasság mellett, nem pedig a félelmeink, a bűneink, a gyengeségeink mellett.

Égi édesanyánk figyelmeztet, hogy a jó, amit szeretnénk, amiről úgy gondoljuk, hogy megillet bennünket, ami nekünk jár, azért meg kell küzdeni, de a közösség, a társadalom jóságáért, javaiért is. Ebben lehet sebesüléseket kapni, belefáradni, de egymást tudjuk segíteni is, bátorítani, azért, hogy ezt az isteni akaratot jól tudjuk megélni családjainkban, közösségeinkben.

Adja Isten, hogy a mai zarándoklat, az ide- és hazavezető út, az otthoni körülményekkel való találkozás ezt a méltóságot, dicsőséget emelje mindannyiunkban és legyünk készek küzdeni a jóért. Mária, égi édesanyánk figyel ránk, támogat bennünket! – fejezte be elmélkedését Udvardy György érsek.

Forrás, teljes cikk és kiemelt kép: magyarkurir.hu/Örömhír