Szent István „mélyre látó” államférfi volt, akinek tettei Istenbe vetett hitéből fakadtak – mondta Berta Tibor tábori püspök a Szent István-nap alkalmából megtartott ünnepi szentmisén, szombaton a budapesti Szent István-bazilikában.

Berta Tibor homíliájában kiemelte: Szent István hite a Szentírást nemcsak olvasó, hanem „radikálisan tettekre váltó” ember hite volt. Ugyanakkor a „megváltásra szoruló ember hite is”, azé az emberé, aki tudatában volt gyöngeségének és a kísértéseknek is.

A tábori püspök rámutatott: „első királyunk olyan példakép, akit nem kell eszményíteni, hiszen műveinek máig ható eredményei mindennél beszédesebben őrzik nagyformátumú alakját”.

A rossz idő miatt nem a Szent István-bazilika előtti téren, hanem a bazilikában tartott ünnepi szertartást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezette. A bíboros köszöntőjében úgy fogalmazott: ez a nap hálaadás a múltért, népünk életéért és könyörgés a jövőért.

Hozzátette: „idén különösen sok mondanivalónk van Isten színe előtt”, hiszen újabb „nehéz, de értékében és áldásban gazdag esztendő van mögöttünk”.

A bíboros kiemelte, hálát adhatunk a tavaly szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért, amely minden nehézség és bizonytalanság ellenére elhozta számunkra azt az élményt, hogy a hívő katolikus világ Jézus Krisztus és az Oltáriszentség körül egységben van egymással és közös küldetést teljesít az egész világ felé.

A szóbeli és írott emlékek tanúsága szerint hasonlóan nagy lelki élmény volt az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus is. Akkor egy éven belül kitört a II. világháború. Most ismét háború van, és „megrendülten kérdezzük, kik vagyunk mi, magyarok, ki ez a kis nemzet itt, a Kárpát-medencében, hogy az isteni gondviselés rajtunk keresztül akarja vigasztalni és erősíteni a világot?” – fogalmazott a bíboros, majd azt kérte a hívektől, hogy az ünnepi szentmisén különösen is imádkozzanak „hazánkért, népünkért és a világ békéjéért”.

Bazilika előtt

Fotó: MTI/Kovács Attila

A szentmise után a szokásos Szent Jobb-körmenet a várható vihar miatt elmaradt, helyette a bazilikában kihelyezett Szent Jobb-ereklye előtt imaórát tartottak, amelynek végén Erdő Péter az ereklyével megáldotta a templomban lévő, az eseményeket a bazilika előtti téren kivetítőkön, illetve a televízión keresztül követő híveket.

A szentmiséről szóló teljes beszámolót a Magyar Hírlapban olvashatják.

Kiemelt kép: Csapó József