Szombaton Beregszászban beiktatták a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) újraválasztott püspökét és zsinatát. Az eseményen részt vettek a Kárpát-medencei református egyházkerületek püspökei és főgondnokai mellett a magyarországi és kárpátaljai állami és civil szervezetek vezetői is.

Ebből az alkalomból zsúfolásig megtelt a beregszászi református templom.  A padsorokban nagydobronyi viseletben helyet foglaló asszonyok mellett a mezővári fiatalok hitről, szeretetről szóló énekei arról tettek bizonyságot, hogy a múlt, a hagyomány őrzése mellett ott van a jövő is. Istennek gondja van ránk, hogy ne vesszen el ez a mostanság leginkább próbáknak kitett nemzetrész.

Ebben a hitben erősítette meg a résztvevőket és a beiktatandó egyházvezetőt is Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, aki igehirdetésében Kató Béla erdélyi püspök fohászát követően Istennek a mintegy kétezer-ötszáz évvel ezelőtt Ézsaiás próféta könyvében megírt, a ma emberéhez is szóló ígéretével biztatott: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak…” (Ézs 41,10)

Forrás: reformatus.hu/Makó András

Forrás: reformatus.hu/Makó András

A jelenlegi nehéz helyzetre utalva Balog Zoltán igehirdetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy egyszer majd mindannyiunknak meg kell állni Isten ítélőszéke előtt: az országok vezetőinek is, azoknak is, akik ma háborúznak.

S mint a történelem során már oly sokszor meggyőződtünk róla, „porba hullnak, kik igazságtalanul uralkodnak”.

Ne félj! Veled van az Úr! – sokszor biztat az Ige. Ez ad reményt mindannyiunk számára. A KRE a hálaadást követően 2023-at a remény évének hirdette meg. Zán Fábián Sándor, a KRE újraválasztott püspöke ennek kapcsán kiemelte: mindenkor Istenre kell hagyatkoznunk, benne kell hinnünk és bíznunk. Erre biztat bennünket Jób könyve is: „Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a csemete” (Jób 14,7–9). – Bár mindenféle nehézség sújt bennünket, a statisztikai adatok szerint egyre fogyunk, mégis kell legyen reménységünk. Ha Istennek az égi madarakra is van gondja, ha a kivágott fa is kihajt, akkor mennyire reménysége kell legyen a Krisztust követő embernek – mondta Zán Fábián Sándor, aki azért imádkozott, hogy Isten ajándékozzon meg bennünket Szent Lelkének megújító erejével, legyen szívünkben hálaadás és reménység.

A résztvevőket köszöntötte Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke is, aki

köszönetet mondott a magyar kormánynak mindennemű támogatásáért, és abbeli reményének adott hangot, hogy a soknemzetiségű Kárpátalján a jövőben is békében élnek majd a népek, nemzetek.

Zárszavában Zán Fábián Sándor püspök azt kérte: imádkozzunk azért, hogy jöjjön el végre a béke, és hogy az elhaló közösségek – megérezve a „víz illatát” – újraéledjenek. Mert „még a fának is van reménysége”.

Forrás, teljes cikk és képek: reformatus.hu