Jim Blount exorcista atyával tartott lelkinapot a Szeretetláng mozgalom február 11-én a budapesti Szent István-bazilikában. A közös ima bátorító, gyógyító, vigaszt nyújtó gondolatokkal erősítette a több mint ezer résztvevőt.

„Szükségünk van arra, hogy Isten szeretetére megnyíljon a szívünk, és befogadjuk szavát. Az irgalmasság órájában hívjuk a Szentlelket” – vezette be a hosszan ismételt „Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak” imádságot Kemenes Gábor atya.

Kindelmann Győző, a lelkiségi mozgalom nemzetközi koordinátora köszöntötte Jim Blount exorcista atyát, a Szeretetláng mozgalom nemzetközileg ismert misszionáriusát.

Ébresztő, bátorítást, vigaszt nyújtó gondolatok, tanúságtevő történetek, közösen mondott imák, énekek váltották a lelkinapon egymást. A résztvevők közül sokan éltek a kiengesztelődés szentségével.

Magányosak vagyunk, és Isten is magányos értünk. Isten számára teremtődtünk, arra, hogy vele éljünk.

Elküldte a fiát, hogy utat mutasson nekünk. A menny számunkra készült, és nem teljes nélkülünk. Oda kell jutnunk. Az út, hogy szentekké kell válnunk, mert csak a szentek boldogok. Bátorítsuk és védjük meg egymást ebben, így lesz Magyarország örömteli ország” – hangzott el az eseményen.

Ima következett – a 91 zsoltár soraival – Magyarországért, hogy ne érje el a bűn, a korrupció, a pornográfia, az abortusz. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged, Magyarország, akkor sem ér el. Az egybegyűlt sokaság a dicsőséges rózsafüzért imádkozta Jim atyával, hogy Magyarország boldogabb, örömtelibb lehessen.

Forrás: Magyar Kurír

Forrás: Magyar Kurír

Tanúságtevő történetek következtek. Hogyan szabadult meg egy asszony a démonoktól, amikor a Jézussal való egység imáját mondták el felette. Ezt az imát Jim atya Erzsébet asszonytól tanulta. Kindelmann Károlyné Szántó Erzsébet jegyezte le a Mária és Jézus sugallatára kapott imát.

A másik csodás esemény során Jim atyának megjelent a sátán, jelenését félelmetes természeti jelenségek kísérték. „Megvetlek téged” – szólt hozzá a gonosz. Jim atya fellélegzett, ha gyűlöli a sátán, akkor jó ember lehet. „Arra kell törekednünk, hogy Isten szeressen minket, és öröljünk annak, ha az ördög gyűlöl. Ti hogy vagytok ezzel? Félelmetes kérdés. Félek, hogy néhányotokat szeret a sátán. Ha nem éljük hitünket, gyengék vagyunk. Ezt szereti az ördög. És ha túl sok gyenge ember van, az tönkre tudja tenni a világot.”

Forrás, teljes cikk és kiemelt kép: Magyar Kurír