Szabadság, szerelem – ehhez kapcsolódva elmesélhető a teljes történetünk. Erről szólnak a dalaink, verseink, regényeink, harcaink, álmaink, tenni akarásunk. A Petőfi.hu ennek jegyében reflektál Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára: követjük a bicentenáriumi eseményeket, új szempontokat kínálunk e kivételes életműhöz, és bemutatjuk, Petőfi hogyan van jelen a kultúránkban. Még az is kiderülhet, hogy mindannyian Petőfi köpönyegéből bújtunk elő – írja közleményében a Petőfi Irodalmi Múzeum.

Az idő igaz, / S eldönti, ami nem az – írja a kétszáz éve született költőnk. Saját magára vonatkoztatva is érvényes. Egyesek szerint Petőfi szobra eltakarja Petőfi Sándort, a költőt, a forradalmárt, a szerelmest. Föltámasztani nem tudjuk őt, de a szobrát megmozgatni igen, így tér nyílik arra, hogy bepillantsunk a szobor mögé. Ez a tér lenne a Petőfi.hu. Lehetőség arra, hogy mindenkinek legyen egy eleven Petőfije – mondja Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója.

A sajtóközlemény szerint a Petőfi.hu felületén naponta érzékelhetővé teszik a Petőfi-univerzum mozgásait és erővonalait a Petőfi-hírfolyamban: több kulturális szerkesztőséget is felkértek, hogy

egy éven át gondolkodjanak együtt arról, mit jelent a mindennapjainkban a költő hagyatéka, hogyan élnek tovább a reformkor eszméi, követik, hogyan gondolkodnak ezekről a kérdésekről a szakemberek, Petőfi vendégeként népszerű előadókat, ismert művészeket kérdeznek arról, ők hogyan kötődnek a szabadságharcos poétához, és felkérték őket, ajánljanak egy könyvet, egy dalt és egy képet, amely számukra hordozza azokat a gondolatokat, amelyek Petőfivel is rokoníthatók.

Petőfi-kalendáriumot állítottak össze: a költő életéből kiválasztott eseményekhez verseket, képeket, olykor kortárs reflexiókat társítottak, és kétszáz napon át, az adott események évfordulóján összekapcsolva mutatják be ezt a sajátos csokrot.

Forrás: PIM

Forrás: PIM

Ismeretterjesztő cikkekkel mutatják be a reformkor kontextusát, kiemelten azt a pár évtizedet, melyet Petőfi maga is ismert, mindehhez olyan szempontokat rendeltek, melyek által érzékelhetővé válik, hogy ennek a korszaknak az eszményei, törekvései – de akár a dilemmái is – hogyan vannak jelen a mai életünkben.

Áttekinthetővé teszik a bicentenárium programjait – Eseménynaptárukban az érdeklődő könnyedén tájékozódhat arról, hogy a Kárpát-medence különböző pontjain mikor kik és milyen módon emlékeznek Petőfire.

A Magyar Kultúráért Alapítvány megbízásából a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. nyílt pályázatot hirdet. A Petőfi Felhő Projekttel a legendás poéta, hazafi és forradalmár születésének 200. évfordulójára emlékezünk, és lerójuk tiszteletünket az irodalmi munkássága előtt.

A pályázat célja – Petőfi Sándor költészetének ünneplése mellett – olyan magyar nyelvű, saját, új, bármilyen zenei stílusú (kivéve komolyzene) dalok létrehozásának és előadásának támogatása, amelyek a megadott listában szereplő, Petőfi Sándor által írt vers szó szerinti részletét (minimum négy sor) vagy teljes szövegét tartalmazzák.

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerint:

Jókai Mór tudósításából tudjuk, hogy 1848. március 15-én Petőfi Sándor többször elszavalta a Nemzeti dalt, viszont estére már dallamot is szereztek rá, és este a színházban már énekelték is. Azt is tudjuk, hogy Petőfinek sok versét dalként ismerték, akár még úgy is, hogy nem tudták, ki írta a »dalszöveget«. Örülnék, ha visszatalálnánk a szavalható és énekelhető költészethez, jobb lenne tőle a világ. Ezért fontos számunkra a Petőfi-felhő-pályázat.

Egy pályázatban egy dalra lehet alkotói támogatást igényelni bruttó 600 000 forint értékben.

Egy magánszemély maximum három dalra nyerhet támogatást bruttó 1 800 000 forint értékben.

A pályázók kétféleképpen dolgozhatják fel az általuk kiválasztott verset:

A vers minimum négy sorának szerepelnie kell a dalban, melyhez a dalszerző(k), szövegíró(k) további kiegészítő szövegeket írnak. Az idézet(ek)nek szó szerint kell tartalmazniuk a Petőfi  Sándor-vers részletét.

A teljes verset megzenésítik.

Pályázatot nyújthat be olyan magyarországi vagy felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki, horvátországi, szlovéniai magát magyarnak valló, a pályázat benyújtásakor 18. életévet betöltött magánszemély, aki a felhívás megjelenését megelőzően legalább egy éve tevékenykedik a zeneiparban, zenei formáció tagja vagy önálló előadó, és igazolni tudja, hogy minimum egy évvel a felhívás kiírása előtt megjelent legalább egy ISRC-kóddal rendelkező zeneműve. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 31.

A részletes pályázati kiírás itt olvasható.

Forrás és teljes cikk: Origo

Képek: PIM