A napokban több olvasói levél, megkeresés is érkezett a szerkesztőségünkbe, melyeknek témája, hogy Komáromban, a város több pontján is kihelyeztek olyan szlovák nyelvű plakátokat, melyeken Kossuth Lajos arcmásával népszerűsítik a szlovák tannyelvű iskolákat. A rövid üzenet azt állítja, Kossuth is tudott szlovákul – írasd szlovák iskolába a gyermekedet!

A plakátokat a Szlovák Megújulás Mozgalom (Slovenské Hnutie Obrody – SHO) jegyzi, mely szervezet magát civil egyesületként, de egyúttal politikai mozgalomként írja le. Kérdésekkel fordultunk a mozgalomhoz, szerettük volna megtudni, miért gondolták úgy, hogy éppen Kossuth személyével szeretnék vonzóbbá tenni a szlovák iskolaválasztást, kinek szánják ezeket az üzeneteket, illetve hol és milyen mennyiségben terjesztik ezeket a plakátokat.

Mivel nem érkezett tőlük válasz, az abszurd üzenet megfejtésére Szarka László történészt, egyetemi docenst kértük meg. Azt szerettük volna tőle megtudni, valóban beszélhetett-e Kossuth Lajos szlovákul, és vajon mi értelme a magyar államférfire hivatkozva népszerűsíteni a szlovák iskolákat a zömében még magyarok által lakott szlovákiai városban. A történésszel arra is kerestük a választ, milyen megítélés alá esik Kossuth Lajos személye a szlovák történetírásban.

Szarka László szerint „többszörösen bizarr”, hogy az asszimilációs felhívásban éppen Kossuthra hivatkoznak.

„Ráadásul a komáromi magyar szülők megtévesztésének szándékával. Annak a Kossuth Lajosnak az emlékére hivatkozva, aki 1848–1849-ben a polgári jogegyenlőségre alapozott modern magyar nemzet megteremtésében a legfontosabb szerepet játszotta” – húzta alá.

A történész megjegyezte, évszázadokon át közösen megélt történelmünkben az 1918 előtti felső-magyarországi nemesi és városi polgári családok ezrei beszéltek több nyelven, magyarul, szlovákul, latinul és németül. Kossuth Lajos édesapja, Kossuth László, Turóc megyei származású kisnemesként szlovák nyelvű kisnemesi közösségből származott. A sárospataki jogtanoda elvégzése után azonban az Andrássy grófok Zemplén megyei uradalmi ügyészeként a színmagyar Monokon, majd Sátoraljaújhelyen kereste kenyerét.

Sátoraljaújhelyen alapított családot. Hitvesével, Weber Carolinával nyolc gyermeküket magyar nyelven nevelték. Így a komáromi plakát Kossuth Lajosra vonatkozó utalása Kossuth atyjának szlovák származását minden bizonnyal tudatosan összekeveri Kossuth Lajos bizonyíthatatlan, feltételezett szlovák nyelvismeretével. Teszi mindezt a mai komáromi magyar szülők megtévesztésének szándékával – rögzítette.

Szarka László hozzátette, Kossuth 1849-ig lelkesen támogatta, hogy a középiskolákban a latin helyett magyar legyen a tannyelv, s ugyanakkor

„a magyar nyelv minden falusi tanodában is okvetlenül gondosan taníttassék”.

„Így azután többszörösen bizarr a komáromi plakát szlovák asszimilációs felhívásában éppen Kossuthra hivatkozni” – szögezte le.

Ahogy a nyitóképünkön látszik, az SHO plakátjait több helyen megrongálták, összefirkálták, illetve letépték Komáromban.

 

Forrás, teljes cikk és kép: Szalai Erika/Felvidék.ma