Gyémántmisét mutatott be pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából Pápai Lajos nyugalmazott megyéspüspök vasárnap a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A hálaadó szentmisén részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is, aki 2015-ben a Magyar Érdemrend Nagykeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adta át az akkor 75 éves Pápai Lajosnak. A szentmisén jelen volt továbbá a kormányfő felesége, Lévai Anikó, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is.

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke köszöntőjében arról beszélt, Pápai Lajos a zsoltárok szerint Istentől a hosszú élet ajándékában részesült, amelyet „Isten megtetézett azzal az ajándékkal is, hogy eddig 60 éven át szolgálhatta Krisztus egyházát, amit ez idő alatt az élet viharai többször is megpróbáltattak”.

Emlékező beszédében kiemelte, hogy 2003-ban az egyházi iskolák életben maradásáért küzdöttek, aminek Pápai Lajos bátran az élére állt.

Michael Wallace Banach apostoli nuncius a szentmise elején mondott köszöntőjében azt emelte ki, hogy Ferenc pápa hálájáról és atyai közelségéről biztosítja Pápai Lajost gyémántjubileuma alkalmából.

Ternyák Csaba egri érsek a homíliában azt hangoztatta, hogy egy gyémántmisés papot az élet próbatételei, örömei és szenvedései „csiszoltak fényesre, átlátszóra és csillogóra”.

„Hatvan év szolgálata nem volt diadalmenet, szükség volt a gyémánt keménységére és tisztaságára is, amit elsősorban saját magával szemben gyakorolt és él meg ma is a mindennapok gyakorlásában” – méltatta a nyugalmazott megyéspüspök tevékenységét az érsek.

Pápai Lajos a szentmisén gyémántmisés papi áldása előtt megköszönte mindazok segítségét, akik életükkel, munkájukkal, tetteikkel, imádságaikkal segítették hivatását.

A szentmisén részt vett Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, Szemerei János, a nyugati evangélikus egyházkerület püspöke, a Győri Egyházmegye papjai, valamint városi és vármegyei politikusok, intézményvezetők.

Pápai Lajos 1940. szeptember 6-án született Győrben. A keszthelyi premontrei rend főgimnáziumában, a mai Vajda János Gimnáziumban érettségizett. 1963. június 21-én szentelték pappá Veszprémben, majd 1969-ben Budapesten teológiai, 1975-ben Strasbourgban vallástudományi doktorátust szerzett.

Teológia tanár volt Szegeden 1975 és 1977 között, majd spirituális a budapesti Központi Papnevelő Intézetben. 1982-ben püspöki tanácsos lett, majd 1985 és 1991 között plébános volt a veszprémi Regina Mundi plébánián.

Pápai Lajost 1991. március 18-án nevezte ki II. János Pál pápa a Győri Egyházmegye főpásztorává, majd az év április 27-én püspökké szentelték. 1995-től az MKPK Iskolabizottságának elnöke, 2005 szeptemberétől 2010-ig a püspöki kar alelnöke volt. 2013 óta Győr díszpolgára.

2015-ben, 75 éves korában – az egyházi törvénykönyv előírása szerint – lemondott főpásztori hivataláról. Ferenc pápa elfogadta lemondását, utódjául 2016. május 17-én Veres András akkori szombathelyi püspököt nevezte ki.

MTI