Életének 67. évében, papságának 40. évében elhunyt Bogdán József pápai káplán, a Szeged-Csanádi székes káptalan tiszteletbeli kanonokja, nyugalmazott plébános.

A gyászhírt a Nagybecskereki Egyházmegye vasárnap éjszaka tette közzé.

Bogdán József 1956. január 12-én született Zentán. Mostoha gyermekkora volt, miután édesanyja négyéves korában, 27 évesen meghalt, iszákos apja nem törődött velük, két testvérével durva, analfabéta és ateista nevelőszülőkhöz került, akik 1970-ben elküldték őket maguktól.

Az általános iskolát Magyarkanizsán és Nagybecskereken végezte, majd a szabadkai Szent Pál Gimnáziumban érettségizett. 1983-ban szerzett teológiai és filozófiai diplomát a horvátországi Diakováron, abban az évben szentelték pappá is.

Irodalommal is foglalkozott, tizenegy verseskötete, egy verses irodalmi dokumentumkötete és két szociográfiai munkája jelent meg. A Magyar Írószövetségnek 1999-től volt a tagja.

Bogdán Józsefet július 4-én ravatalozzák fel a nagybecskereki székesegyházban, majd az engesztelő gyászmisét követően a nagybecskereki temető papi kriptájában helyezik örök nyugalomra.

Vajma.info