A kérdésre, hogy „Hogyan értékelik az elmúlt 8 évet bevándorlás szempontjából Németországban?”, Varga Judit a következőket válaszolta: „Röviden fogalmazhatunk úgy is, hogy ma már nem mondanák, hogy „Willkommen!”

A legfrissebb, reprezentatív felmérések szerint a németek 59%-a szerint nem lehetséges még több menedékkérő befogadása. Mindeközben 57% tart attól, hogy ismét emelkedni fog a nem-európai menekültek száma.

A megkérdezettek több mint fele hátrányokat társít a bevándorláshoz, és csak 23% hisz abban, hogy a jelenleg Németországba érkező menekültek hozzájárulnak majd a munkaerőpiaci helyzet enyhüléséhez.

A németek 86%-a támogatna egy bevándorlási törvényt, de sajnos, csak 10 százalékuk hisz abban, hogy a kormányzó balliberális koalíció az ország érdekében komolyabb szabályozást vezetne be.

Ezzel szemben a magyar kormány hallgatott a magyar emberekre, akik nagyon egyenesen kimondták, hogy ők szeretnék eldönteni, hogy kivel éljenek együtt a saját hazájukban.

2015 óta Magyarország képes volt átfogó és hatékony védekezést kiépíteni, mellyel példát mutatott egész Európának. Fizikai és jogi határzárat húztunk, a bevándorlási szabályok megvédéséért ölre mentünk Brüsszellel is, nemrég pedig határvadász ezredet állítottunk fel, hogy garantáljuk a magyar emberek biztonságát“ (Varga Judit, 2023.03.28, Facbook)

Néhány tény, Varga Juditot kiegészítve:

Németország nyugati részén már a USA-GB-Fr megszállás óta megy a szisztematikus agymosás: a német rossz és bűnös nemzet (náci). Igaz, elsőnek csak törököket és olaszokat engedtek be nagy számban, a tényleges munkaerőhiány pótlására. Ugyanebben az időben Németország keleti részén a Szovjet megszállástól, nem a németek, de inkább a nácik bűnöségét hangoztatták, csak a kommunisták voltak mentesek a bűnöség alól. Ez ugye 1990-től a keleti részen megváltozott. Elekezdték ott is a nyugati „minden német bűnös” narrativát a nép agyába súlykolni. A német „lélek” ezért a „bűneik” jóvátételét igyekezte kifelé elérni sok területen és magát elhatárolódni minden „túlzott” hazafiasságtól. Így alakult ki a „Wilkommens-Kultur” is. (Forrás:bpb.de)

Mivel az „új tartományokban” azaz a volt szovjet megszállási zónában élők már kiábrándultak egy rendszer hazugságaiból, az új rendszer a hazugságait nem hitték el. Tudták és tovább adták, hogy USA és Németország között nincsen békeszerződés. Az 1990-es „Kettő plusz négy szerződés”, lényegében egy megállapodás, hogy az a NATO (azaz USA) befolyási övezete ki fog terjedni egész Németországra. A megszűnt NDK békeszerződése a Szovjetúnióval, melyet 1955-ben kötöttek meg, tulajdonképpen érvényét vesztette, de amúgy is komolytalan volt mivel a szovjet csapatok továbbra is a keleti területen tartózkodtak. A több mint 20 USA katonai bázis Németországban csak alátámasztja, hogy Németország jelenleg nem szuverén állam.(Forrás: mdr.de)

Várható volt és előre prognosztizáltam, amint beütt egy komolyabb gazdasági válság Németországban, a gazdasági bevándorlók ellen fordulnak a németek és a régebben Németországban élő külföldiek.

A fentiek miatt a német lakosság már jóval régebb óta ellenzi a nem német bevándorlókat akárhonnan is jönnek, de a Német Alaptörvény (Grundgesetz) miatt (ami nem Alkotmány, akkor sem, ha annak mondják), a törvényhozás és a német büszkeség, öntudat szándékos letörése miatt, az egészséges hazafias gondolatok jobb-szélsőségesnek minősítik.

Ezért évtizedeken keresztül sokan inkább hallgatnak, minthogy felemeljék a szavukat a túlzott bevándorlás ellen, nehogy nácinak bélyegezzék őket. (Forrás:  cicero.de)

Németország 82 milliós lakosságából már csak 60 millió a német nemzetiségű, további 12 millió „német” állampolgár migrációs háttérrel rendelkezik, ehhez tartoznak az afrikai, ázsiai, amerikai és egyéb európai országokból származóak, így a magyar nemzetiségűek is. Így kb. 10 millió nem német állampolgár él Németországban. Ehhez több millió be nem jelentett ember jön még, akik a statisztikákban nem jelennek meg

A schengeni térség, azaz a határellenőrzés kiterjesztése előtt kordában tartották az illegális gazdasági bevándorlást és csak tényleges politikai menekültek tudtak Németországba jutni. 1995 előtt teljesen biztonságos ország volt Németország, noha érezhetően egyre több lett a büncselekmény, a fegyver-, ember- és drogkereskedelem.

Már romlott a helyzet, amikor a schengeni térség délre, azaz Olaszország (1997), és Görögörszág (2000) felé kiterjeszkedett Jelentősen romlani kezdett a helyzet 2007-től, amikor a schengeni térség Kelet felé bővült, mivel az új schengeni tagországok külső határait nem biztosították kellőképpen, így sem a Balti-államok, sem Lengyelország, sem Szlovákia keleti, sem Magyarország déli és keleti határai. A magyarországi, majd később a lengyelországi műszaki határzár kiépítése javított a helyzeten 2016-tól.

A műszaki határzárak csak lassítják az illegális bevándorlást. Kiépült egy embercsempész-hálózat az összes uniós, a schengeni övezethez tartozó tagország határainak mindkét oldalán, melyet helyi, regionális, országos döntéshozók is támogatnak, vagy szemet hunynak a létezése felett. Így  van ez Magyarországon is.

Az úgynevezett Kalergi-terv az európai lakosság kicserélését, illetve az ázsiai és afrikaiakkal való keverését irányozza elő, hogy egy vegyes fajt hozzon létre, amelynek nincsen nemzeti büszkesége és könnyebben ellenőrizhető, vagy kizsákmányolható, szükség esetén akár felszámolható is. (Gyakorlati idealizmus: A Kalergi-terv az európai népek elpusztítására, Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi.)

Kalergi szabadkőműves volt, és a Vienna Humanitas Páholyhoz tartozott. Minden valószínűséggel a globális szabadkőművesek vezetőinek e terv megvalósítása, sok más terv mellett, továbbra is célja és előrehaladott állapotban vannak ezzel sok nyugat-európai országban.

Az úgynevezett Morgenthau-terv egyik célja Németország agrárországá tétele. Àtmenetileg az USA ugyan engedte Németország iparosodását, de mint látjuk a jelenlegi mesterséges energiaválságban, arra kényeszertik a német ipart, hogy az USA-ba és más országokba települjön át. (Morgenthau, Henry jr.: Program egy Németország által kirobbantandó III. világháború megakadályozására 1944)

Emellett az USA, Nagy-Britannia és Franciaország mintegy 150 éve próbálják megakadályozni egy erős Németország létrejöttét, ezért megakarják szakítani a Németország és Oroszország közötti gazdasági kapcsolatokat is, mivel ezek az államok túl erőssé válnának számukra.

A tények után egy rövid javaslatcsomag:

  • A határellenőrzések teljes visszaállítása a schengeni térség országaiban, ami rövid időn belül megvalósítható.
  • Aki bizonyítottan nem politikai menekült, hanem gazdasági, azonnal visszaszállítandó a saját országába, ami szintén rövid időn belül megvalósítható.
  • Afrika, Ázsia sok országa „félgyarmati” státuszának tényleges felszámolása és tényleges gazdasági fejlődésének segítése, közbiztonság helyreállítása. Ez rövid távon nem valósítható meg, mert ezen országoknak a tényleges függetlenségüket saját magunknak kell kivívniuk. Az indiai Gandhi-módszer lenne egy békés járható út nekik.
  • Az USA kizárólag Nagy-Britanniában tarhatna katonai bázisokat, az EU-ból teljesen kivonulna és engedné egy Európai Közös Haderő felállítását. Németországgal tényleges békét köt. Így is megvan a kívánt pufferzóna Oroszország és az USA között. Középtávon ez megvalósítható. Tudjuk, a USA hatalmi érdekei azt kívánják, hogy Oroszországot feldarabolják és ásványi kincseire, egyéb nyersanyagára rátegyék a kezüket, ezért tolja egyre keletebbre a NATO határait, így ennek a terjeszkedésnek „csak a jó Isten tud véget vetni” és fog is egyszer.
  • A szabadkőműves-illuminátus és egyéb titkos társaságok tevékenységeinek teljes betíltása és nyilvánoságra hozatala. Ez is a jó Isten kezében van, mert az említett titkos szervezetek bizonyítottan átitatottak sátánista elemekkel. Ki kell várni tehát, mivel sok országban ők vannak hatalmon, így az USA-ban, Németországban, de Magyarországon is tevékenykednek és saját magukat nem fogják betíltani.

 

M.A de Konkol-Both (Konkoly René) esszéje

(Németország szakértő)

Az olvasói levelek csak részben tükrözik a szerkesztőség véleményét