A magyar lakosság elutasítja az ellenőrizetlen ukrán gabonadömpinget, derül ki a Századvég legfrissebb felméréséből.

Szeptember 15-én döntést hozott az Európai Bizottság, melynek értelmében nem hosszabbítja meg az ukrán gabonafélék – 2023 tavasza óta fennálló – behozatali tilalmát. A brüsszeli testület bejelentését követően Magyarország kormánya – a hazai gazdák és fogyasztók érdekeinek védelme céljából – nemzeti hatáskörben meghosszabbította, illetve egy szélesebb termékkörre terjesztette ki a szóban forgó tilalmat.

A Századvég e fejleményekre tekintettel megvizsgálta, hogy a magyarok mit gondolnak Brüsszel azon szándékáról, amely arra kötelezné Magyarországot és más uniós tagállamokat, hogy beengedjék az ellenőrizetlen minőségű, génmódosított ukrán gabonát.

Az orosz–ukrán fegyveres konfliktus kirobbanását követően Oroszország fekete-tengeri blokádja miatt az ukrán gabonaszállítmányok Ukrajnából való kivitele ellehetetlenült, ezért Brüsszel döntése értelmében a szomszédos országok (így Magyarország is) „szolidaritási folyósokat” hoztak létre annak érdekében, hogy az említett mezőgazdasági termékek eljuthassanak a – túlnyomórészt észak-afrikai és ázsiai – célországokba.

Jelentős piaci zavarokhoz vezetett azonban, hogy a szállítmányok többsége valójában nem hagyta el Európát, mivel haszonszerzési célból az importőrök az európai piacokon terítették szét az olcsó, de rossz minőségű ukrán gabonát.

Brüsszel április végén megállapodást kötött Magyarországgal, Szlovákiával, Lengyelországgal, Romániával és Bulgáriával, amely lehetővé tette ezen országok számára, hogy június 5-ig tilalmazzák az ukrán gabonafélék forgalmazását az országuk területén. Az Európai Bizottság a nyár folyamán szeptember 15-ig meghosszabbította az intézkedést, ennek lejárta után viszont elzárkózott a tilalom fenntartásától.

Századvég-grafika

Forrás: Századvég

Fontos hangsúlyozni, hogy a magyar gazdáknak a mezőgazdasági termékeik előállítása során rendkívül szigorú európai uniós előírásoknak kell megfelelniük, amelyek egyúttal biztosítják a magyar gabonafélék kiváló minőségét.

Ezzel szemben az ukrán termelőknek nem kell figyelembe venniük az uniós szabályokat, így olyan – az emberi egészségre, illetve a környezetre káros – növényvédő szereket is alkalmaznak, amelyek az Európai Unióban már több évtizede tiltólistán szerepelnek, továbbá Ukrajnában a génmódosított növények termesztése is engedélyezett.

Másképpen fogalmazva: Ukrajnában a szigorú előírások mellőzésével olcsón előállítható, de kifogásolható minőségű gabonaféléket termesztenek.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a közvélemény-kutatási adatok szerint a magyarok jelentős többsége elutasítja az ukrán gabonadömpinget ösztönző brüsszeli nyomást. A felmérés rávilágít, hogy a válaszadók közel háromnegyede (73 százaléka) ellenzi Brüsszel szándékát, amely az uniós tagállamokat, köztük Magyarországot arra kötelezné, hogy engedje be az ellenőrizetlen minőségű, génmódosított ukrán gabonát.

Századvég