Jogászkodni próbált Pankotai Lili, pedig akár az érettségire is készülhetett volna…

A Nyílt sisak című műsorban a nemzeti konzultáció kapcsán a gyermekvédelmi törvényről és az alaptörvényről is beszélt. A trágárságáról elhíresült aktivista ezután a közösségi oldalán kellő cinizmussal azt állította,

„a Fidesz által írt, népszerű nevén gyermekvédelmi törvény 6/A paragrafusában a homoszexualitás szó szerepel a szexualitás szó helyett”.

A gyermekvédelmi törvény 6/A paragrafusa értelmében tilos 18 év alattiaknak a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíteni vagy azt megjeleníteni. Innentől kezdve a gyermekvédelmi törvény ütközik a szintén a Fidesz által írt alaptörvény a legmagasabb rangú magyar jogszabály, népszerűbb nevén az alkotmány számos, mindenfajta diszkriminációt tiltó és a törvény előtti egyenlőséget hirdető cikkelyébe,

valamint olyan nemzetközi jogi forrásokba, melyek elfogadását Magyarország ilyen vagy olyan formában aláírta/ratifikálta – fogalmazott az oktatás és a gazdaság után már a joghoz is „értő” aktivista.

A gyermekeket több törvény is védi

A fentiekre reagálva ifjabb Lomnici Zoltán lapunknak elmondta: kiindulópont annak a rögzítése, hogy az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlata szerint a szexuális irányultság, így a heteroszexualitás, illetve a homoszexualitás az emberi méltóság lényegéhez tartozik.

A szexuális irányultság szerinti különbségtételre ugyanakkor kivételes indokok alapján kerülhet sor. Ilyen például a házassághoz való jog tekintetében a homoszexuális irányultság megkülönböztetése.

Ezen túlmenően egy, a balliberális kormányok által hozott jogszabály alapján egy egyház által alapított felsőoktatási intézményben a hitelveken alapuló különbségtétel az oktatási rendszerbe bekapcsolódó hallgatók szexuális irányultsága szerint nem sérti az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003-as törvény érintett rendelkezéseit – fogalmazott az alkotmányjogász.

Hozzátette: a diszkrimináció tilalma Magyarországon a legmagasabb szintű jogforrásban rögzített.

Az alaptörvény kimondja, a törvény előtt mindenki egyenlő, és Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja –

magyarázta ifjabb Lomnici Zoltán, hangsúlyozva, az alaptörvény XV. cikk (5) bekezdése kimondja, hogy

Magyarország külön intézkedésekkel védi, többek között, a gyermekeket.

Eszerint minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

Magyarország – az ENSZ new yorki gyermekvédelmi egyezményhez hasonlóan – védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést, a szülőknek pedig joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést – mondta a szakértő.

Tiltott a szexualitás öncélú ábrázolása

Hozzátette: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló – többször módosított – törvény kimondja, hogy

tilos tizennyolc éven aluliaknak pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.

A téves jogértelmezések ellenére a törvény nem szól bele abba, hogy ki hogyan éli meg a szexualitását, azonban a törvény  – külön nevesítve  – a homoszexualitás népszerűsítését is tiltja kiskorúakkal szemben. A gyermekvédelmi törvény ugyanis az alaptörvény XVI. cikkében foglalt gyermeki jogokat igyekszik biztosítani, de hangsúlyozandó, hogy önmagában a szexualitást sem lehet gyermekek körében népszerűsíteni, nem véletlenül tiltja a törvény a pornográf tartalmak elérhetővé tételét, valamint a szexualitás öncélú ábrázolását – magyarázta ifjabb Lomnici Zoltán.

Hangsúlyozta azt is, a gyermekvédelmi törvény kimondja azt is, a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.

A jogszabály szellemisége alapján a mindenkori jogalkotónak felelőssége, sőt kötelessége, hogy megakadályozza ennek a fajta meggyőző szándékú oktatásnak a terjedését, és hogy törvényi szinten is ráirányítsa a figyelmet a családok, a társadalom körében annak fontosságára, hogy közös érdek figyelemmel kísérni a gyermekek erkölcsi fejlődését. Ebbe beletartozik az is, hogy a szexualitás társadalmilag kevésbé természetesnek tekintett változatainak túl korai életkorban történő bemutatásától, akár nyílt népszerűsítésétől óvják a gyermekeket

– emelte ki.

Hazánk többet tesz a homoszexuálisokért, mint Brüsszel

Az alkotmányjogász úgy látja, sokak véleménye szerint

amikor Magyarország felszólal és aktívan védekezik az illegális bevándorlás ellen, sokkal többet tesz a homoszexuálisokért, mint a bevándorláspárti brüsszeli elit.

Európában leginkább muszlim körökben terjed a homofóbia: 2015-ben a Magyar Iszlám Közösség alelnöke mondta azt, hogy a homoszexuálisok Allah legmocskosabb teremtményei. A COC Nederland holland melegjogvédelmi szervezet szerint 2015-ben 1574 homofób incidens történt Hollandiában.

Az Amszterdami Egyetem felmérése szerint a hollandiai homofób támadások kétharmadát bevándorlók követték el. Persze ezeken nem kell meglepődni, hiszen a hollandiai muszlim általános iskolák nyíltan homofób irodalmat terjesztenek a diákjaik között, melyben az áll, hogy Allah elpusztítja a melegeket. Érdekes, ezzel

jóval kevesebbet foglalkoztak az uniós politikusok, mint azzal, hogy Magyarország megadja a lehetőséget a kiskorúaknak a normális felcseperedéshez

– hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász.

Kiemelt kép: YouTube képernyőfotó