A Civil Összefogás Fórum Miskolci Klubja együttműködve az ÉLETFA Társadalom- és Környezetkultúra Alapítvánnyal, az ÉLETMŰTÁRS Művészeti és Civilitikai Egyesülettel, az 1956-os Vitézi Baráti Társasággal, és a Miskolc Utcáin online platformmal, tisztelettel meghívja

2024. március 7-én 17 órára, a Tudomány és Technika Háza Klubtermébe (3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 5.) a …töretlen hittel… című Wass Albert-estre.

A műsort összeállította: Nagy Gábor főkönyvtáros

Az est háziasszonya: Máger Ágnes festőművész, Miskolc díszpolgára.

A rendezvényt a NEAO-KP-1-2023/6-001210 pályázat támogatja.

Szentegyedi és Czegei gróf Wass Albertet, aki egy rendkívül humánus, Isten által különleges adottságokkal megáldott ember volt a magyar, de a világirodalomban is, nagyon sokáig tudatosan mellőzték, illetve ellentmondásosan értékelték.

Éppen ezért a munkásságával foglalkozóknak erősen törekedni kell, hogy az igazi és jó forrásokhoz vezessék az érdeklődő közönséget. Oszlatni a homályt és hirdetni az értéket.

Ez azért fontos, mert a gyűlölködők csapata állandósul. Ahogy a politikai életben is szokás, a támadásoknak sajnos rendszerint megszokott forgatókönyve (helyszín, stílus, személy) működik – alaptalanul, ízléstelenül.

Vigyázzunk tehát, mit fogadunk be és el, mindig tegyük előbb mérlegre kulturális igényeink nekilendülését.

„Wass Albert merész nézeteket vallott, s a történelem őt fogja igazolni: már ifjú éveiben felismerte, hogy Erdély történelmileg multikulturális, többnyelvű, multinemzetiségű sajátosságot hordoz. Wass Albert büszke volt arra, hogy Erdélyben mondták ki először a szabad vallásgyakorlatot és vallási türelmet a magyar fejedelmek. Hitt abban, hogy olyan törvényeknek kell megszilárdulniuk Romániában, melyek figyelembe veszik a több nép és nemzetiség közös és egyenlő jogait.” (Czegei Wass Huba dandártábornok)

Wass Albert elkötelezett erdélyi magyar író volt és maradt élete végéig. Gazdag és sokágú életműve – regények, versek, önéletrajzi írások, előadások, publicisztikai cikkek stb. – befogadásra vár.

A huszadik század nagy magyar irodalmi egyéniségei között a helye! Közeledvén az EP-választásokhoz egyre fontosabbnak érezzük a hazánkhoz, a szülőföldünkhöz való kötődésünk, elkötelezettségünk elmélyítését önmagunkban és környezetünk tagjaiban is. Március 7 én ehhez a küldetésünkhöz Wass Albertet hívjuk segítségül Nagy Gábor tolmácsolásában.

A rendezvényre szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

Miskolc, 2024. március 2.

Dr. Lengyel Attila, Kováts Ágoston,
a CÖF Klub Miskolc tiszteletbeli elnöke a CÖF Klub Miskolc alelnöke

Borítókép: Wass Albert szobra a zalaegerszegi Baross-ligetben
Forrás: Wikipédia/Pilgab