Ha nem változik meg, ezt az Európai Uniót meg kell szüntetni. Ismétlem, hangsúllyal: ezt az uniót kell megszüntetni, ha június 9-e után sem változik semmit vagy még tovább romlik.

Előrebocsátom: a globális felmelegedés állítólagos és kizárólagos emberi okát szeretném legalábbis vita tárgyává tenni. De előtte a mezőgazdaságról.

Az Európai Bizottság, illetve az őket szolgalelkűen követő tagállamok – mint például Németország – olyan intézkedéseket hoznak sorban egymás után, amelyeknek egyszerűen nem lehet más végeredménye, mint az évezredes hagyományos földművelés és állattenyésztés lehetetlenné válása, ami „pusztán” csak azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az, ami a „mindennapi kenyerünket”, étkünket adta nekünk ez idáig, annak vége, az tönkremegy, a gazdák ellehetetlenülnek, s végeredményképpen egyszerűen éhen halunk.

Mind emögött a zöldideológia áll, az Euró­pai Unió zöldmegállapodása, a Green Deal.

Először: a gazdák arra kényszerítése, hogy bizonyos területeken ne műveljenek földeket, kopárosítsanak, fejezzék be tevékenységüket a klímavédelem érdekében. Erre kényszerítették néhány hónappal ezelőtt Hollandiában a gazdákat, az intézkedések több mint tízezer gazdálkodót hoztak lehetetlen helyzetbe. Ezzel szemben itt kell rámutatni, hogy a globális elit egyes tagjai, például Bill Gates hatalmas mezőgazdasági területeket vásárol magának. Vajon miért? Csak nem azért, mert ő tudja, hogy ha már az élelmiszer-ellátás megszűnik, akkor neki még mindig legyen bőven területe ahhoz, hogy elkerülje a kellemetlen következményeket?

Másodszor: a gazdákat sújtó, adózással kapcsolatos intézkedéseket vezetnek be. Ide tartozik például a németeknél, franciáknál és más országokban a dízelüzemű mezőgazdasági gépekre eddig adott adókedvezmények megszüntetése, egyéb adók felemelése, az állattartás megszigorítása stb., amelynek következtében a gazdák szinte lehetetlen helyzetbe kerülnek.

Harmadikként ehhez jönnek az áremelkedések, akár a műtrágya, akár a növényvédő szerek esetében, nem beszélve az energiaárak általános emelkedéséről, a támogatások megvonásáról.

Negyedszer, egyre inkább közeledik Brüsszel afelé, hogy – engedve az amerikai állam és a gigacégek követeléseinek – beengedje Európába a nem GMO-mentes termékeket, legfeljebb azzal a feltétellel, hogy mindenkor meg kell jelölni ezen termékek esetében a GMO-tartalmat. De, mint az lenni szokott, egy idő után majd itt is könnyítéseket vezetnek be, vagy átnevezik a GMO-s termékeket mondjuk 2-es számú termékké, mint ahogyan már egyes országokban a szülők már nem apák és anyák, hanem 1-es és 2-es számú szülők, függetlenül a nemüktől. Brüsszel fantáziája egysze­rűen korlátlan, ha az európai emberek életének tönkretételét elősegítő intézkedések meghozataláról és fokozatos elfogadtatásáról van szó.

Ötödször, az ukrán mezőgazdasági termékek rászabadítása az európai piacra Brüsszel konkrét, kézzelfogható bűne, amely közvetlen és világos, jelenvaló veszélyt jelent az európai, főleg kelet- és közép-európai gazdálkodókra nézve. Jól ismert tény, hogy az ukrán agrártermékekkel kapcsolatos előírások jóval lazábbak, mint az unión belüliek, az ukrán termékek minősége a gabonától az élelmiszerekig jóval gyengébb, mint az európaiaké, ám éppen ezért az ukrán termékek áraival egyszerűen nem tudnak versenyezni az európaiak. S hiába zajlanak a tüntetések, az Európai Bizottság képes volt arra, hogy a néhány hónapig fennálló, ukrán termékek behozatali tilalmára vonatkozó intézkedését ismét visszavonja, s jövő májusig ismét szabadon áramolhatnak az ukrán áruk az unióba, ahelyett, hogy eredeti célhelyükre, Afrikába és a Közel-Keletre jutnának el.

Egyértelmű tehát, hogy Brüsszel és a brüsszeli, globalista elitet kiszolgáló európai országvezetők minden egyes lépése az európai mezőgazdaságot szándékosan teszi tönkre. Ez, ha csak nem idiótákról és elmebetegekről beszélünk – néha persze ez sem kizárt –, világos elárulása az európai érdekeknek.

Ezt normális vezetők nem tehetnék meg, nem is tennék meg.

Emögött, mint általában a balliberális és globalista törekvések mögött, a francia forradalom, illetve a szabadkőművesség fellépése óta ismét világmegváltó ideológia áll. Ebben hisznek, s ez most abban mutatkozik meg, mint hogy a globális felmelegedés pusztító módon erősödik, a földi klíma elviselhetetlenné válik, ám tőlük tudjuk, hogy ennek egyetlen oka van: az emberi karbonkibocsátás, főként és döntően az antropogén szén-dioxid-kibocsátás.

De biztos, hogy tudjuk, hogy ez az oka a felmelegedésnek, amiről még ráadásul azt sem mondhatjuk biztosan, hogy óriási károkat okoz a földi életben? Miközben azt tényleg biztosan tudjuk, hogy bolygónk történetében volt ennél már magasabb átlaghőmérséklet is, és ezek bizony az emberiség termékeny időszakai voltak.

Szóval itt álljunk meg, és mutassunk rá a lényegre! Ez pedig az, hogy a mezőgazdaság – létünk évezredes alapja – tudatos tönkretétele nem a véletlen műve, hanem egy totális ideológia következménye.

A zöldideológia pontosan olyan, mint a kommunista, a náci, vagy a jelenlegi szélsőliberális ideológia: a paradicsomot akarja lehozni ide a Földre, mégpedig azzal, hogy egyszerűen megszünteti az emberi karbonkibocsátást a tervek szerint 2050-re, de már 2035 is fontos dátum ebben az őrületben. És meg van győződve róla, hogy ha már csak rovarokat és kukacokat eszünk, akkor az lesz maga a földi Kánaán.

Egy baj van csak: a nagyfiúk kiindulópontja egyszerűen vagy vitatható és nem bizonyított, vagy annál is rosszabb: hamis és téves. A gyökerekig kell menniük, méghozzá az uniós tagállamok vezetőinek, ahelyett, hogy ijedtükben gondolkodás nélkül követik Brüsszel önpusztító, öngyilkos terveit és – ami még rosszabb! – konkrét intézkedéseit.

Nem engedményeket kell kicsikarni, hanem a lényegről kell beszélni: mi az igaz a brüsszeli lépések mögötti „tudományosnak” nevezett magyarázatokban?

Mert ha kiderül, hogy egyszerűen nem igaz a klímaideológia és -hisztéria, nem igaz az, hogy a globális felmelegedést az emberi szén-dioxid-kibocsátás okozza, akkor mégis mi a fenéről van szó? És miféle gyávaság az, hogy ezzel nem képesek az államok szembe menni, ha a kétely erős?

Persze erre sok állami vezető azt mondja: hát ha egyszer tudományos konszenzus van az ember bűnös tevékenységével kapcsolatban, akkor ugyan mit lehet tenni? Mi lesz velem akkor, nekem, miniszternek és miniszterelnöknek, ha egyszer rákérdeznék arra, valóban olyan biztos, hogy a globális felmelegedésről az ember tehet, s nem pedig a Nap tevékenysége, a Föld mindig változó pályája, egyes kozmikus folyamatok, amelyekre semmilyen, de semmilyen ráhatásunk nincs és nem is lehet? Nem lehet az, hogy a bolygónkat beborító felhőzet eleve korlátozza az üvegházhatást? Nem lehet, hogy a vízgőz is szerepet játszik a folyamatokban, s nem fogható minden az emberre, illetve arra a légkörben „nagyon brutális” mértékű, mintegy 0,004 százalékban jelen lévő szén-dioxidra? Minderre nem lehet rákérdezni?

Mire alapozza a globális elit a klímaideológiáját, ebből kiinduló cselekvéseit? Természetesen az ENSZ égisze alatt működő IPCC, azaz az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület munkájára, amely 1990 óta több jelentést adott ki, s ezek olyanok, mint valami isteni kinyilatkoztatás: mindenkinek hinnie kell bennük.

Holott nem árt tudni, hogy a Clintel (Klímaintelligencia) nevű tudományos – mondjuk így – nemzetközi ellentársaságnak már majdnem kétezer tagja van, neves tudósok és kutatók, köztük Szarka László Csaba akadémikusunk, s ők messzemenőkig kétségbe vonják az IPCC állításait. A két testület tagjainak a száma csaknem megegyezik. Miért kellene globalista bemondásra elhinni nekünk, hozzá nem értőknek, hogy az IPCC-nek lehet csak igaza? Hagyjuk már ezt a baromságot!

Helyette kezdjünk el egy nemzetközi, fair vitát, amelyben nincsenek egyenlőbbek, csak valóban egyenlőek. A tudomány már csak ilyen, vagy ilyennek kellene lennie. És addig, amíg nem dőlt el a tudományos vita valamilyen irányba, ne tegyen az unió és a Nyugat semmilyen intézkedést a mezőgazdaság ellen, az emberek ellen! Már csak azért is, mert az ­IPCC-ből közben negyvenhat tudós kilépett, és ma már szembemegy az ottani „hittételekkel”.

De az nem lehet, hogy nyilvános tudományos vita helyett van egy kánonnak kinevezett IPCC-ideológia, aminek hatására cselekszik a davosi elit, az ENSZ, az Európai Unió, a Biden-kormány, és tönkreteszik a világot.

Ez az, ami felháborító számomra, és ez az, amiért követelem a politika döntéshozó résztvevőitől, kormányfőktől, miniszterektől, hogy ne engedjenek a fősodor erőszakának, hallgassanak a józan eszükre, mert a kezükben van az emberiség sorsa. Felelősségük óriási!

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Fricz Tamás Facebook