Ma van a Székely szabadság napja, amely a székelység összetartozását jelképezi. Kérdés, hogy miért éppen március 10.-e lett megjelölve az emléknapnak. A Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-án úgy döntött, azért ezt a napot választják, mert 1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten a Makk-féle összeesküvés három tagját Bágyi Török János kollégiumi tanárt, Martonosi Gálffy Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, a székely vértanúkat.

A Makk-féle összeesküvés néven ismert mozgalom azért indult el, mert az 1848-as forradalom leverése után a magyar társadalomban tovább élt a remény, hogy a szabadságharc külföldi segítséggel újrakezdhető. Makk József tüzér ezredes állt a mozgalom élére, azaz az erdélyi fegyveres felkelés megszervezésére. 1851-ben felkereste Kossuthot Törökországban és együtt kidolgozták a felkelés tervét. 1851. június 25-én Kossuth írásos meghatalmazást adott Makknak a mozgalom előkészítésére. A felhatalmazás kiterjedt a hadsereg újjászervezésére, a fegyverek és hadi felszerelések beszerzésére is.