Uram! Szent színed előtt vallom, hogy bűnös vagyok. Bűneim számát sem tudom, esedezem bocsánatodért és feloldozásodért!

Bűnös vagyok, Uram, mert nem tudom szeretni azt, aki gyűlöl, de nem tudom gyűlölni azt, aki nem szeret.

Bűnös vagyok, mert nem tudom odatartani másik orcámat, ha az egyiket már megütötték, de nem tudom megütni azt, akitől az ütést kaptam.

Bűnös vagyok, mert nem tudom természetesnek vallani azt, ami tanításoddal ellentétben nem természetes, de nem tudom megvetni sem azt, aki másként él.

Bűnös vagyok, mert nem tudok megbocsájtani annak, aki a hazámat gyalázza, de nem tudom vesztét sem kívánni az árulóknak.

Bűnös vagyok, mert nem tudom felebarátként szeretni az ellenem vagy a nemzetem ellen acsarkodókat, de nem tudom őket gyűlölni sem.

Bűnös vagyok, mert sokszor hallgatok, amikor szólni kellene, de képtelen vagyok mocskolni azt, aki sokszorosan rászolgált erre.

Bűnös vagyok, mert nem tudom megbocsájtani az ordas hazugságokat, de gyávaságból vagy kényelmességből nem szólok ellenük.

Bűnös vagyok, mert hallgatásommal hagyom téríteni a hamis prófétákat, de bűnös vagyok azért is, mert ha megszólalok, haraggal szólok ellenük.

Bűnös vagyok, mert Te a szeretet parancsát adtad nekünk, de sokakat képtelen vagyok szeretni.

Bűnös vagyok, mert szó nélkül hagyom, hogy a szeretetet paravánként maguk elé emeljék azok, akikről nem tudom hinni, hogy szeretet rejlik bennük.

Uram, kérlek, szándékomat nézd és ne esendőségemet büntesd. Könyörgöm hozzád, óvd meg nemzetemet az akasztani akaróktól, azoktól, akik gyűlölete az élet szentségét sem tiszteli. Védj meg minket azoktól, akik hitet hirdetnek, de maguk csak a hatalomban hisznek. A rendszeresen bérmálkozóktól, a más véleményt vallókat megsemmisíteni akaróktól, azoktól, akik emberéleteket vetnének oda a saját érdekük szolgálatában. Azoktól, akik acsarkodva támadnak saját véreikre, akik a magyarokkal szemben idegen érdekek szolgálatába szegődtek, akik a szeretet parancsa helyett a gyűlölet vallását választották.

Kérlek, Uram, mentsd meg őket a gonosztól, akkor is, ha maguk nem vágynak a megmentésre. Ébressz bennük bűnbánatot, hogy megtisztulhassanak, mielőtt végleg elkárhoznának.

Ámen.