Nagyboldogasszony ünnepén Rétvári Bence államtitkár Facebook oldalán tette közzé: Augusztus 15. Mária mennybevételének ünnepe. Erre az ünnepre (is) szól az Ismerős arcok új klipje – Az Andocsi Máriához.

A  Balaton közeli búcsújáróhelyre, Andocsra állítólag – az 1716. szeptember 3-án kelt püspöki leirat szerint – négy fővel vonultak be a piarista atyák. 1720-ig az első szegényes missziós-házban laktak, 1721-ben új, 12 szobás rendházat építettek. 1723-ban ez az új ház egy véletlen folytán leégett, de a kápolna sértetlen maradt.

A barokk kegytemplom hálóboltozatos szentélyében áll Mária a gyermek Jézussal – mégpedig ruhában. A 160 centiméteres festett szobrot 1747 óta öltöztetik. A kisded Jézust tartó Máriának Széchenyi Katalin grófnő ajándékozta az első palástot, s azóta évről-évre gyarapszik az ajándékruhák száma. A legidősebb, épségben megmaradt ruha 1852-ből való; Talliánné Boronkay Cili adománya.

Az öltöztetős szobrok nem ismeret-lenek Európában, de nem is túl gyakoriak. Az andocsi Máriának jelenleg háromszázharmincnyolc ruhája van.

(Címkép forrás: YouTube)