Az értelmetlenségig sűrűn szerepelteti mind a köznapi beszéd és írás, mind a média a biztosít igénket.

Lévai Zoltán nyelvész jolly joker-szóknak nevezi ez efféle, nyakló nélkül ismételgetett, elcsépelt divatszavakat. A biztosít túl általános, gyakran homályos értelmű használatával, illetve ’lehetőve tesz’, ’rendelkezésre bocsát’, ’juttat’, ’kínál’, ’ad’, ’nyújt’, ’szolgáltat’,’garantál’ és hasonló jelentésében régóta szívósan tartja magát. „Az önkormányzat úgy segíti az állami gondozásból kikerülő fiatalok önálló életkezdését, hogy évente két lakást biztosít számukra” – olvassuk a médiában. „A munkáltató szükség esetén lakást biztosít” az álláspályázat nyertesének – ötlik szemünkbe egy másik közlésben. „Lakást biztosítanak az orvosoknak” a helységben – írta egy harmadik helyütt a sajtó. Ezekben az esetekben nemcsak azért cserélendő ez az ige tartalmasabb szóra, mert szürkíti a nyelvhasználatot ugyanannak a kifejezésnek a szakadatlan szajkózása, hanem azért is, mert az idézett mondat (azzal, hogy bennük a biztosít a lakással, az otthonnal együtt emlegettetik) a biztosít egy másik jelentését (’biztosítást köt valamire’) is a tudatba hozza. A citált szöveg tehát nemcsak árnyalatlan, még félreérthető is. Precíz ez a formula: lakáshoz juttatja a nyertest. A pontosság jegyében nem árt odaírni: milyen lak(hat)áshoz jut, s mennyi időre a szóban forgó személy.

„Diploma után munkahelyet biztosít az egyik főiskola” – örvendhetnek a jó hírnek a végzős hallgatók. Itt már kisebb a félreértés kockázta (bár a munkahelyekre is szoktak biztosítást kötni…), ám a pontos szóhasználat ez esetben is kívánatos: munkahelyet garantál, munkalehetőséget teremt, állást ad a felsőoktatási intézmény. 

„A konferencia helyszínét a kollégium biztosította” – áll ugyancsak egy sajtóközlésben. Szabatosan: a kollégium adott otthont a konferenciának. „A készüléket a könyvtár biztosította.” Értékes masina lehet, ha biztosítást kell rá kötni… – fűzhetnénk hozzá első hallás után. A mondat értelme persze ez: a könyvtár adta (kölcsön), bocsátotta rendelkezésre, a könyvtártól kaptuk az eszközt.

Nézzük tovább, miként hódít ez a szürke divatszó! A telek „nagy előkertje több autó beállását biztosítja”; „ingyenes sportolási lehetőséget biztosít az új tollaslabdacsarnok”; „a hagyományos védekezés már nem biztosít teljes körű védettséget”; a cég „tanfolyamok széles skálájával biztosítja az Ön sikerét”; az önkormányzat az egyesület „működési költségeit biztosítja”; „folyamatosan biztosítják a kórházi ellátást”; „Locke elmélete szerint szükség van egy olyan szervre is, amely folyamatosan biztosítja és ellenőrzi a törvények végrehajtását”; „a minőségbiztosítás tulajdonképpen a minőség biztosítása”.

Cseréljük tartalmas, a szándékolt jelentést jobban kifejező szavakra a citáltakat! Tehát: több autó beállását is lehetővé teszi; ingyenes sportolási lehetőséget teremt; nem garantál védettséget, nem szavatolja a védettséget (nem szavatol a védettségért); kezeskedik az Ön sikeréért; költségeit fedezi; gondoskodnak a kórházi ellátásról; szükség van olyan szervre is, amely folyamatosan garanciát vállal a törvények végrehajtásáért, és ellenőrzi azt; a minőségbiztosítás a minőségért való jótállás, illetve: jótállás a minőségért.

„A Madárhegy kiváló elhelyezkedése ideális környezetet biztosít a budai lakások kialakításához.” E mondatból pedig – némi átalakítással – el is hagyható a divatszó: „A Madárhegy – kiváló elhelyezkedése révén – ideális környezet a budai lakások kialakítására.” „Újabb civilszervezeteknek biztosít támogatást a kormány.” Ebből is kimaradhat az elcsépelt ige: civilszervezeteket támogat Vagy: … civilszervezeteknek nyújt támogatást…

Különösen suta ez a klisészó, ha tárgyak tulajdonságainak érzékeltetésére használjuk: „A hordozókendő stresszvédettséget biztosít.” Inkább: stresszvédettséget nyújt. Még jobb, magyarosabb ez: véd a stressztől. „Foltmentes ragyogást biztosít az ablaktisztítószer.” Pontosabban: ragyogást eredményez. „Bronzosan csillogó bőrt biztosít” egy bizonyos spray. Szabályosan szólva: bronzosan csillogóvá teszi a bőrt. Vagy: használata nyomán a bőr bronzosan csillog. „A tea frissítő érzést biztosít”. Világosan: felfrissít (frissítő érzést kelt). Végül egy ugyancsak megmosolyogtató példa: „A rapid randi élőben zajlik, szervezett keretet biztosítanak a megszólításnak.” Immár tehát a megszólítást is biztosítják… Talán inkább lehetőséget, alkalmat teremtenek a beszélgetésre, ismerkedésre, a kommunikációra.

Az unos-untalan használt szavak számát szaporítja tehát a biztosít is. Ködszürkévé vált, nyelvi klisévé lett. Kár pedig megelégedni elcsépelt divatkifejezések ismételgetésével, mert aki ezt teszi, nem gyarapítja szókincsét, lemond a nyelvápolásról. Sőt, szürkíti a beszédet, írást. Az e jolly joker-igét mániákusan szajkózóknak – köztük a médiamunkásoknak – sűrűbben kellene elővenniük a szinonimaszótárat. A fenti példák zömét ugyanis a sajtóból vettük.

A Bibliában egyébként nem fordul elő a biztosít ige, s említett, szinonimával helyettesítendő jelentésében – példának okáért – egyik legnagyobb szókincsű írásművészünk, Jókai Mór sem használja. Kövessük ebben (is) a könyvek könyvét – és hatalmas írónkat, akinek biblikus mélységű tudása volt az emberről, a teremtett világról.

Szerző: Arany Lajos