Dr. Karácsony Gergely

Főpolgármester részére

Tisztelt Főpolgármester Úr!

Az utóbbi időben számos aggasztó hír jelent meg arról, hogy a nemzet fővárosát vezető baloldali-liberális koalícióhoz közel álló üzleti körök lépéseket tettek Budapest legértékesebb ingatlana, a Városháza eladása érdekében. Sajtóhírek alapján több, a Fővárosi Önkormányzathoz is köthető személy, így Barts Balázs, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. elnök-vezérigazgatója is érintett lehet a kirobbant botrányban.

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány képviseletében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján közérdekű adatigényléssel fordulok Önhöz a Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal, mint közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok tekintetében.

Kérem, a következő kérdésekben foglalt adatokat részemre kiadni szíveskedjen:

  • a 2021. január 1-je és a 2021. október 31-ei időszakban mely, a Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalhoz köthető személyek tárgyaltak a Városháza (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) feltételezett értékesítéséről? Volt-e ezek között olyan személy, aki az Ön közvetlen munkatársának tekinthető? (Például kabinetfőnök, Főpolgármester-helyettes etc.?)
  • A 2021. január 1-je előtti időszakban felmerült-e már a Városháza értékesítésének a terve, készültek-e erről írásos anyagok?
  • a 2019. október 13-a és a 2021. október 31-ei időszakban mely, további műemlékvédelmi besorolás alá tartozó ingatlanok értékesítését tervezték, kik és milyen felhatalmazás alapján tárgyaltak az adott ügyekben?

A fenti adatigénylés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein alapul.

Kérem, hogy ennek megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15 napon belül tegyen eleget. Az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjék részemre, az [email protected] e-mail címre megküldeni.

Az Infotv. 30.§ (2) bekezdésével összhangban kérem, hogy amennyiben a kért adatok, vagy azok egy része a világhálón elérhetőek, abban az esetben az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen teljesíteni az adatszolgáltatást.

Budapest, 2021. november 29.

Tisztelettel:

Dr. Csizmadia László

elnök

CÖF-CÖKA