European Commission

Rue de la Loi/Westraat 200

1049 Brussels

Ursula von der Leyen

az Európai Bizottság elnöke részére

Tárgy: Közérdekű adatigénylés a „NextGeneration EU” ideiglenes helyreállítási eszköz forrásainak aktuális helyzetéről

Tisztelt Elnök Asszony!

A NextGeneration EU egy több mint 800 milliárd eurós ideiglenes helyreállítási eszköz, melynek célja, hogy hozzájáruljon a koronavírus-világjárvány okozta közvetlen gazdasági és társadalmi károk helyreállításához, és ahhoz, hogy a Covid19 utáni Európa felkészültebben nézhessen szembe a jelen és a jövő kihívásaival.Az Európai Unió Tanácsa által 2020. december 14-én elfogadott, az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2020/2053 határozat, melyet – az európai egység alapelvét szem előtt tartva – Magyarország is megerősített, felhatalmazza az Európai Bizottságot arra, hogy az EU nevében 2018-as árakon legfeljebb 750 000 millió euró összegű hitelt vegyen fel a tőkepiacokon a NextGeneration EU keretében történő helyreállítás finanszírozására.

A 2021. február 19-én hatályba lépett Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (Recovery and Resilience Facility-RRF) a NextGeneration EU központi eleme, amely 723,8 milliárd euró keretösszegig (385,8 milliárd euró kölcsön, illetve 338 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásformájában) nyújt hiteleket és támogatásokat a tagállamoknak, hogy elősegítse reformjaikat és beruházásaikat. A tagállamoknak nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveket kell benyújtaniuk az Európai Bizottsághoz ahhoz, hogy élni tudjanak az eszköz biztosította támogatással.

Magyarország 2021.májusában, az elsők között nyújtotta be nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervét, amely jó úton haladt az elfogadás felé, ám a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény [gyermekvédelmi törvény] elfogadását követően a magyar terv nem került jóváhagyásra, így hazánk a mai napig nem juthatott hozzá az Európai Unió szuverén tagjaként neki járó helyreállítási forrásokhoz.

A fentiek következtében – a pénzügyi transzparencia alapelvét szem előtt tartva – közérdekű adatigényléssel fordulok Önhöz, melynek keretében az alábbi kérdésekre kérem mindenre kiterjedő válaszait:

 

  • Mely (pénzügyi) szereplőktől vett fel hitelt az Európai Bizottság a NextGeneration EU eszköz finanszírozása érdekében?
  • Hol került elhelyezésre, illetve miként kamatozik a NextGeneration EU eszközfedezetét biztosító forrás? Amennyiben történik kamatfizetés, úgy az milyen mértékű, továbbá, a kamat összege adott esetben kit illet meg?
  • A mai napig bezárólag, milyen jogcímen, milyen pénzmozgások történtek a NextGeneration EU eszköz forrásai terhére?
  • Az elhúzódó magyar-lengyel kifizetések gazdasági kártételeinek kompenzálása megtörténik-e beruházások kényszerű elmaradása és költségvetési átcsoportosítások szükséges következményei miatt?

 

Várom mielőbbi és megtisztelő válaszát!

Budapest, 2022. augusztus 31.

Tisztelettel:

Dr. Csizmadia László

kuratóriumi elnök

CÖF-CÖKA (Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány)