Hetente országosan százötvenezer gyermekhez és fiatalhoz jut el Isten hívó szava a református hittanoktatáson keresztül. A hitoktatói misszió magvetés, amelynek célja a bibliaismeret átadásán túl az Istennel való kapcsolat kialakítása és erősítése. Bruckner Lászlóval, a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálatának főigazgatója interjút adott a reformatus.hu-nak, ezt szemlézzük.

A főigazgató elmondta: A református óvodák számának gyors növekedése miatt egyre több óvodai hitéleti tevékenységet ellátó óvodapedagógusra van szükség. Bár sokan elkötelezettek, nincs hitéleti-valláspedagógiai szakmai végzettségük. A mögöttünk álló hónapokban huszonhárom munkatársat képeztünk ki erre a feladatra 2×30 órában. Kiemelten fontos az iskolai hittanóra mint lelkigondozói alkalom megbecsülése. A Covid utáni időkben a lelki egészségvédelmi és a kiégésprevenciós képzéseken száztíz szakember vett részt. Református iskoláinkban az általános iskoláktól a szakképzőkön át a középiskolákig a hittanoktatók fele magas óraszámban tanító lelkipásztor, emiatt nem tudják teljes értékűen ellátni gyülekezeti feladataikat. Idén négy alkalommal szerveztünk hatvanórás pedagógus-továbbképzést, a kurzusokon hatvanöten vettek részt. A képzések valamennyire enyhítették a problémát, azonban a valódi megoldást a vonzó hittanoktatói életpályamodell és a differenciált hittanoktatói bértábla bevezetése jelentheti a következő tanévben.

Kiaknázatlan erőforrások a hittanoktatói munkaközösségek. Egyes térségekben már példaszerű az együttműködés, de jellemzően még nem alakult ki a szakmai összefogás rendszere. Modellként indult el a Dunamelléki Egyházkerület katechetikai együttműködése, amely jó mintát adhat. A rendszeres fórumok, tapasztalatcserék, közös programok lehetőséget nyújthatnak a későbbi szakmai képzésre és a lelki egészségvédelemre egyaránt. A regionális összefogás megszervezésében számottevő szerepe lesz az egyházkerületi és egyházmegyei hittanoktatói munkaközösségek vezetőinek.

Nagy előrelépést tettünk a sajátos nevelési igényű, valamint a fogyatékkal élő diákok számára kidolgozott tananyagokkal. A Z és alfa-generációk eltérő tanulási sajátosságai miatt sokkal intenzívebben kell használni a digitális felületeket. A gyerekek igénylik a személyes párbeszédet és a történeteken alapuló nevelést. A szakmai továbbképzéseken túl kétezer korszerű tananyag, megújult játék- és zenetár, hasznos segédanyagok, letölthető munkafüzetek és az új hittanérettségi-követelményrendszerhez folyamatosan frissülő tananyagok érhetők el a Református Pedagógiai Intézet honlapján (refpedi.hu).

A „Hinni taníts, Uram!” – A hittanoktatás éve, 2022, Hit–Élet–Közösség című katechetikai konferenciát november közepén rendezték meg a budapesti Ráday Házban. A Kárpát-medencei eseményen református hittanoktatók, vallástanárok, lelkipásztorok, iskolalelkészek, egyházmegyei és egyházkerületi katechetikai előadók osztották meg egymással szakmai tapasztalataikat. A tanácskozáson szó esett a középiskolák lelkiségéről, a játékos hitoktatásról, a hittanversenyek tapasztalatairól, az óvodások hitéletéről, az iskolák spiritualitásáról és a közös éneklés jelentőségéről.

Forrás teljes cikk és kép: reformatus.hu