Ferenc pápa már többször világosan kimondta, hogy a Nyugatot, és különösen Európát elnyűttnek és kimerültnek tartja.

2014-ben az Európai Parlamentben, Strasbourgban tartott beszédében „a fáradtság, az öregedés általános benyomásáról” beszélt, egy olyan Európáról, amely „immár nagymama, már nem termékeny, már nem eleven”. Most hétfőn, május 8-án pedig egy, szerzetesek számára tartott audiencián ezt tette hozzá:

„Olyan sok férfi és nő van, akiknek még mindig szükségük van az evangéliumra, nemcsak az úgynevezett „missziós országokban”, hanem a megfáradt, öreg Nyugaton is!”

A pápa ezt a Vatikánban mondta a Szentlélek atyáknak (spiritánusoknak), akiknek a missziós társasága (Congregatio Sancti Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae) a mai formájában idén ünnepli fennállásának 175. évfordulóját. A kongregáció öt kontinens hat országában tevékenykedik, szerzeteseinek száma 2600, és számos világi segítőre támaszkodhatnak.

Ferenc kitért arra, hogy ma különösen sürgető kihívás az interkulturalitás és az integráció az egyházon belül és kívül is.

„Ma különösen becses a nyitottságotok és a másoknak megadott tiszteletetek – húzta alá a pápa –, hiszen olyan világban élünk, amelyben a kultúrák kölcsönhatásának és a befogadásnak a problémái nagyon is elevenek és nem tűrnek halasztást.”

„Bátorsággal és belső szabadsággal”

A pápa arra hívta fel vendégeit, hogy „bátorsággal és belső szabadsággal” vágjanak bele a „megfáradt, öreg Nyugat” (újra)evangelizálásába.

„Nézzetek minden egyes emberre Jézus szemével, aki mindenkivel – tényleg mindenkivel! – találkozni akar. Ne felejtsük el: mindenkivel, valóban mindenkivel találkozni akar! Különösen a legszegényebbekhez akar lenni közel, megérinteni őket a kezével és a tekintetét rájuk irányítani.”

A misszió „igazi főszereplőjének” a Szentléleknek kell lennie – folytatta Ferenc, és elődjét, II. János Pált idézte.

„Hagyjátok, hogy a Szentlélek vezessen benneteket. Engedjétek, hogy megvilágosítson benneteket, hogy utat mutasson és oda tereljen benneteket, ahová ő akarja, anélkül, hogy feltételeket szabnátok és bárkit is kizárnátok, mert ő az, aki tudja, hogy mire van szükség minden időben és minden pillanatban.”

Katolikus.ma