Ferenc pápa levélben köszönte meg Veres Andrásnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének, a magyar papoknak, szerzeteseknek és szerzetesnőknek, valamint az egyházi és világi segítőknek a magyarországi látogatása alkalmával tapasztalt szeretetet és segítő jóakaratot. Az MKPK közzé tette a pápai üzenet magyar fordítását, ezt olvashatják az alábbiakban.

„Nagyméltóságú és Főtisztelendő

Dr. Veres András

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Elnökének

és kedves Püspök Testvéreimnek

Visszatérve apostoli utamról, köszönetet szeretnek mondani, mindazért a nagy szeretetért, amellyel fogadtatok Magyarországon valamint, hogy minden erőfeszítést megtettetek annak érdekében, hogy ez az utazás lehetővé váljon.

Remélem, hogy ez a fáradságos munka kiegészülve a mindennapi lelkipásztori szolgálatotokkal, bőséges gyümölcsöt fog hozni. Testvéri szeretettel kérlek benneteket, hogy mindig őrizzétek meg a békét és az egységet egymás között.

Köszönetemet fejezem ki a papoknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, valamint a világiaknak, akik nagylelkűen és szorgalmasan felajánlottak szolgálatukat, és aktívan részt vettek az utazás előkészítésének fáradságos munkájában. Remélem, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy mindannyian a Jézus Krisztusba vetett hitben, az Anyaszentegyházhoz való hozzátartozásuk örömében és a missziós lelkületben növekedjenek.

Biztosítalak benneteket imáimról, és arra kérlek, hogy tegyétek meg ugyanezt értem. Az Úr Jézus áldjon meg és a Szent Szűz, a Magyarok Nagyasszonya, oltalmazzon meg benneteket.

Testvéri üdvözlettel,

Ferenc”

Forrás: MKPK

Címkép: MTI/Máthé Zoltán