Sokszor nem vagyunk tudatában annak, hogy a gyermekünkről vagy akár rólunk készült felvételek közzétételéhez nagyon is van közünk, nem kötelességünk passzívan tűrni azok nyilvánosságra hozatalát.

A tanév kezdetével sok szülőben felmerül a kérdés, hogy az óvodai és iskolai események során milyen módon készíthetnek felvételt a gyermekükről. A kiskorú gyermek fotójának elkészítése és megjelentetése például az óvoda vagy iskola honlapján, közösségi oldalán törvényes képviselő hozzájárulása nélkül tilos. Ugyancsak jogsértő a gyermekről videófelvétel készítése, ehhez is a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges – mutatott rá Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd, aki a Fanny Magazinnak foglalta össze a kérdéssel kapcsolatos tudnivalókat.

A legtöbb intézményben már az év elején nyilatkozatot kell kitölteni, amelyben a szülők eldönthetik, hogy hozzájárulnak-e a gyermekről készült fényképek vagy felvételek elkészítéséhez és felhasználásához. Érdemes alaposan átgondolni a kérdést, hiszen a gyerekről készült és megosztott felvételeket a legtöbb esetben nem lehet teljes mértékben eltávolítani az internetről, ezáltal részét fogják képezni a gyermek digitális nyomának.

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult. Amennyiben mindkét szülő együtt gyakorolja a felügyeletet jogot, mindkét szülő hozzájárulása szükséges. Esetleges vitás helyzet esetén a gyámhatóságtól vagy a bíróságtól kell kérni a vita rendezését.

Fontos megjegyezni, hogy az engedély megadása után is jogunkban áll visszavonni a képek felhasználásához való hozzájárulásunkat. Ilyen kérelem esetén az intézménynek kötelessége a lehető leghamarabb eleget tenni a kép eltávolítására vonatkozó kérésnek.

Ha a tanév kezdetén általános felhatalmazást adtunk az iskolának, továbbra is jogunk van a tájékoztatáshoz. Ez azt jelenti, hogy az egyes fotózási események előtt előzetesen szóban vagy írásban tájékoztatást kell kapjunk az intézménytől.

Ha a fotók elkészítéséhez vagy felhasználásához nem adtunk engedélyt, érdemes jogi szakértő tanácsát kérni. A felszólítást lehetőség szerint a kép elkészítéséről vagy felhasználásáról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül küldjük el. Amennyiben nem hajlandóak eleget tenni a felszólításnak, akkor polgári peres eljárás is indítható.

Kártérítést is követelhetünk, ha jogtalanul képeket vagy felvételeket készítenek rólunk vagy a gyermekünkről, és ezzel kárt okoznak nekünk.

Sérelemdíj önmagában a személyiségi jogaink, jelen esetben a képmáshoz való jogunk megsértése miatt járhat, amit megalapozhat különösen, ha például intim képünk kikerül a nyilvánosság elé.

A jogász azt is összefoglalta, hogy milyen jogaink vannak abban az esetben, ha barátaink, családtagjaink vagy akár ismeretlenek rólunk vagy a gyermekeinkről fényképet készítenek, majd megosztják a felvételt a közösségi médiában.

1. Személyhez fűződő jogok

Egy adott személyről készült fénykép vagy felvétel a személyes adatok kategóriájába tartozik, és a személyiségi jogok védelme alá esik. Ennek értelmében senki sem készíthet rólunk fényképet vagy felvételt a hozzájárulásunk nélkül.

2. Kell a szülő beleegyezése

A gyermekekről készült felvételek is személyes adatnak minősülnek, ezért kezelésükhöz szükséges a törvényes képviselőjének felhatalmazása. A 14 év alatti gyermek esetében a törvényes képviselő, a 14-18 év közötti gyermekek esetében a szülő és a gyermek közösen, a nagykorúság elérése után az érintett személy önállóan nyilatkozhat saját személyes adatainak felhasználásáról.

3. Szóban vagy írásban

A hozzájárulás adható szóban vagy írásban, és ráutaló magatartással is. Például ráutaló magatartásnak számít, ha valaki a képen pózol, belemosolyog a kamerába, vagy más módon egyértelműen kiderül, hogy tud a kép elkészültéről és azt nem kifogásolja. Az is hozzájárulásnak minősül, ha valaki olyan helyen tartózkodik, ahol tudja, hogy róla képfelvétel készülhet. Ahol ugyanis szokás fotó, film vagy tévéfelvétel készítése, ott az érintettnek számolnia kell azzal, hogy személyét esetleg felismerhetően is megörökíthetik.

4. Tilos a képet posztolni

Abban az esetben, ha hozzájárultunk a fénykép elkészítéséhez, ez még nem jelenti azt, hogy a képet bárki felhasználhatja vagy publikálhatja, legyen az a személyes profilja vagy egy privát csoportban történő megosztás. A felhasználáshoz további külön hozzájárulásra van szükség, melyet szóban vagy írásban kell kérnie az érintett személytől.

5. Szabad az út hozzá

Különleges esetekben az elkészítéshez való hozzájárulás automatikusan jelentheti a felhasználás engedélyezését is. Ilyen például, amikor valaki televíziós interjút ad. Ebben az esetben a felvétel sugárzásához is automatikusnak tekinthető a hozzájárulás, hacsak az érintett kifejezetten nem tiltja meg ezt.

6. Kivétel a tömegfelvétel

Nem szükséges előzetes hozzájárulás fényképfelvételhez és felhasználásához abban az esetben, amikor az érintettet egy tömegben ábrázolják.

Ez például olyan helyzetekre vonatkozik, amikor valaki része a tömegnek, például közterületen, városi rendezvényeken, koncerteken. Fontos azonban, hogy ilyen esetben csak az elkészítés körülményei által indokolt körben lehet felhasználni, például az esemény dokumentálására vagy tájékoztatás céljából.

Nyilvános közéleti szereplés esetén az érintett személy hozzájárulása nem szükséges a fényképfelvételhez és a felhasználáshoz. Azonban fontos megjegyezni, hogy a közéleti szereplők is jogosultak a magánélet védelmére, tehát például szabadidős tevékenységeikről készült felvételekhez továbbra is szükséges a hozzájárulás.

Borsonline.hu