A vitéz Szurmay Sándor Helyőrség Dandár laktanyája a dandár kötelékébe tartozó 32. Gyalogezredet 1741-ben megalapító Mária Terézia királynő nevét kapta – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Budaörsi úti, eddig Petőfi Sándor nevét viselő laktanya szeptemberi átnevezési ünnepségén. A hír megosztotta a magyar társadalmat, egy olvasónk is tollat ragadott, hogy megossza ezzel kapcsolatos gondolatait.

„Nem hagy nyugodni ez a Labanc Trézsis laktanya elnevezés, ez az alattomos Habsburg hódítás!

S épp a „PETŐFI 200” évében!

Olvasom a Magyar Nemzetgyűlés Függetlenségi Nyilatkozatát 1848-ból:

– „hitszegő Habsburg-Lothringeni ház,”

– „ melynek minden lépését vagy nyílt erőszak, vagy bűnös ármány és cselszövés bélyegzé,”

– ”Az ő uralmuk 300 esztendeje nem egyéb, mint folytonos szenvedés,”

– „a halálig üldözött magyar nemzet,”stb.

ll.Rákóczi Ferenc kiáltványa:

„Megújultak a dicsőséges magyar nemzetnek régi sebei!”

21 pontban indokolja, hogy a Habsburg „felszabadúlás” (mint az orosz szabadrablás 1945-ben!) rosszabb, mint a pogány török uralma!

„Egeket verik a siralmak!”

„Az Ország dolgainak parancsolgatással intézése”

„Idegen járom vettetett nyakába”

Erőszakos betelepítések, magyar földek idegen birtokba adása, bírhatatlan adók, stb.

Még nem hallottam ezt, de szerintem a 150 év török megszállásunk is a Habsburgok sara, mert a mindenkori uralkodó legelső és legfontosabb kötelessége az Ország és népének megvédése az idegen megszállástól, rablástól, gyilkolástól!

Pl. a törökök 1541-ben egyszerűen besétáltak Budára, mint a migránsok manapság nyugaton, s puskalövés nélkül elfoglalták Magyarország fővárosát!

Ha megkérdeznénk, vajon ők mit mondanának?

Hunyadi László, Bocskai és a hajdúk, Bethlenék, Bátoriak, Esze Tamás és kurucai, Zrínyi Péter, Frangepán, Martinovics, az aradi 13, Széchenyi, a Bach korszak áldozatai, Petőfi Sándor, az Amerikába „kitántorgó” másfél millió magyar?

Megint egyszer föladtunk valamit „önként és dalolva!”

(Az olvasói levelek, véleménycikkek nem feltétlenül egyeznek meg a civilek.info szerkesztőségének álláspontjával.)

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert