Noha már gyógyulófélben van, de a hangja még mindig gyenge, ezért advent első vasárnapján Ferenc pápa ismét a Szent Márta Házból mondta el az Úrangyala imát és adta áldását.

Elmélkedésében a pápa arra buzdított, hogy őrszemhez hasonlóan mi se engedjünk a fáradság kísértésének, hanem ébren, imával és szeretettel virrasztva várjuk az érkező fényt, Urunkat, aki a mi világosságunk. Készüljünk fel Jézus érkezésére, felismerve jelenlétét testvéreinkben, különösen a leginkább rászorulókban.

Jézus buzdítása nekünk is szól: „Virrasszatok”.

Advent első vasárnapjának rövid evangéliumi szakaszában Jézus három alkalommal fordul hozzánk egy egyszerű és közvetlen buzdítással: „Virrasszatok” (Mk 13,33-37) – utalt a pápa az új egyházi év kezdetének témájára, amely az éberség, a virrasztás. Hogyan kell ezt értelmeznünk? – tette fel a kérdést, majd megállapította: Néha úgy gondolunk erre az erényre, mint egy olyan magatartásra, amelyet egy hamarosan bekövetkező büntetéstől való félelem motivál, mintha egy meteorit zuhanna le az égből és azzal fenyegetne, hogy ha időben nem húzódunk félre, akkor megsemmisít bennünket. De minden bizonnyal nem ez a keresztény éberség értelme – szögezte le elmélkedésében a Szentatya, aki szerint a szolgák virrasztása nem félelemből, hanem uruk iránti szeretetből fakad

Jézus ezt egy példabeszéddel szemlélteti egy olyan háziúrról szólva, aki utazásából visszatér és szolgáiról, akik várják őt. A Bibliában a szolga az úr „bizalmi embere”, akivel gyakran együttműködő és szeretetteljes kapcsolat áll fenn – mutatott rá a pápa, példaként megemlítve Mózest, akit Isten szolgájának neveznek a Számok könyvében (vö. Szám 12,7), majd utalt arra, hogy Mária is azt mondja saját magáról: „Az Úr szolgálóleánya vagyok” (Lk 1,38).

Tehát a szolgák virrasztása nem félelemből, hanem vágyakozásból fakad, arra várakoznak, hogy találkozzanak urukkal, aki eljön.

Készen állnak a házigazda visszatérésére, mert szeretik, mert arra készülnek, hogy amikor megérkezik, akkor barátságos és rendezett otthon várja őt: örülnek neki, hogy viszontláthatják, olyannyira, hogy visszatérését úgy várják, mint egy ünnepet az egész nagy család számára, amelynek ők is részét alkotják.

Ezzel a szeretettel teli várakozással akarunk mi is készülni Jézus befogadására: karácsonykor, amelyet néhány hét múlva ünnepelünk; az idők végén, amikor majd visszatér dicsőségben; minden nap, miközben eljön hozzánk, hogy találkozzon velünk az Oltáriszentségben, Igéjében, fivéreinkben és nővéreinkben, különösen a leginkább rászorulókban – fejtette ki katekézisében a Szentatya.

Arra buzdított, hogy ezekben a hetekben mi is különösen nagy gonddal készítsük elő a szívünk házát, hogy az rendezett és vendégszerető legyen.

Virrasztani valójában azt jelenti, hogy készenlétben tartjuk a szívünket. Ez az őrszem magatartása, aki éjszaka nem enged a fáradtság kísértésének, nem alszik el, hanem ébren marad, és várja az érkező fényt. Az Úr a mi világosságunk, és jó, ha előkészítjük a szívünket arra, hogy imádsággal fogadjuk és szeretettel lássuk Őt vendégül, ez a két előkészület kell ahhoz, hogy Urunk kényelmesen érezze magát.

A Szentatya szerint „jó adventi program” találkozni Jézussal, aki jelen van minden fivérünkben és nővérünkben, akinek szüksége van ránk, és osszuk meg velük, amit tudunk: meghallgatást, időt, konkrét segítséget.

Ma jót tesz nekünk, ha megkérdezzük magunktól, hogyan készíthetünk befogadó szívet az Úr számára – folytatta katekézisében Ferenc pápa, megjelölve ennek a módját: ezt úgy tehetjük meg, hogy közeledünk Megbocsátásához, Igéjéhez, Asztalához, helyet találunk az imádságnak, befogadjuk Őt a rászorulókban. Ápoljuk az Úrra való várakozásunkat, anélkül, hogy sok haszontalan dolog elvonná a figyelmünket, és anélkül, hogy állandóan panaszkodnánk, hanem ébren tartva szívünket, azaz Őrá vágyakozva, virrasztva és készen, türelmetlenül várva a vele való találkozást – hangzott a pápa buzdítása, majd a következő fohászt intézte a Szűzanyához:

„Szűz Mária, a várakozás asszonya, segítsen nekünk, hogy befogadjuk Fiát, aki eljön”.

A Szentatya fájdalmasnak nevezte, hogy a Gázai övezetben véget ért a tűzszünet, s egyúttal újabb fegyvernyugvás mielőbbi életbe léptetése mellett emelt szót.

A pápa fájdalmát fejezte ki, és súlyosnak nevezte, hogy az izraeliek és palesztinok között megszakadt a tűzszünet. „Ez halált, pusztítást és nyomorúságot jelent” – hangoztatta Ferenc pápa, aki az izraeli túszok szabadon engedését, valamint a gázai lakosság megsegítését szorgalmazta. Remélem, hogy mind, akik érintettek ebben, amilyen hamar csak lehetséges, új megállapodást tudnak kötni a tűzszünetről – fogalmazott a pápa.

Emlékeztetett, hogy nem tudott személyesen részt venni az ENSZ klímakonferenciáján Dubajban, de figyelemmel követi. A klímaváltozás konkrét politikai változásokat igényel – hangoztatta a pápai beszéd.

Advent első vasárnapján a Szent Péter tér közepén már áll az óriásfenyő.

A huszonhét méter magas, 56 éves fa az idén az északnyugati Piemont tartományból érkezett, a Cuneo közeli Macra területéről. Ez az első alkalom, hogy a vatikáni karácsonyfa ennek a régiónak az ajándéka, és különlegességnek számít, hogy apró, pusztán 46 lakosú településről van szó. A tartomány nyolc éve jelentkezett arra, hogy fenyőt szállíthasson a Szent Péter térre. Az óriásfa teherautókkal jutott célba, és vízkereszt után újrahasznosítják.

A fára hétezer, alpesi csillagra emlékeztető dísz kerül, melyek az ágakat behálózva a hóesés illúzióját keltik majd.

Építik a betlehemet is, amely az idén a közép-olaszországi Rieti egyházmegyéjének adománya.

Nyolcszáz évvel ezelőtt a Rieti közeli Greccióban elevenítette fel először emberekkel Jézus születésének jelenetét Assisi Szent Ferenc, miután 1223-ban visszatért a Szentföldről. Azóta terjedt el az itáliai betlehemállítás hagyománya.

A fán a fényeket december 9-én kapcsolják fel, és attól kezdve lesz látható a betlehem is, ahol a jászolba Szenteste helyezik el a gyermek Jézus szobrát. Azzal egy időben nyitják meg a Szent Péter téren a betlehem-kiállítást is, amelynek Magyarország is állandó vendége.

Ezt megelőzően december 8-án piros betűs ünnep lesz a szeplőtelen fogantatás napja, melyen a pápa Róma központjába, a Spanyol-lépcsőhöz szokott ellátogatni Szűz Mária szobrához.

Vatican News
MTI

Borítókép: Ferenc pápa
Forrás: YouTube