A Tűzfalcsoport a napokban újabb érdekes, a Soros-birodalomhoz kapcsolódó írásra figyelt fel a német alkotmányjogi portál, a Verfassungsblog.de oldalán.

A Verfassungsblog.de az egyik legismertebb német alkotmányjogi véleményportál. A blogon rendszeresen jelennek meg magyar vonatkozású írások is, azonban szinte kizárólag a jobboldali magyar kormányt kritizáló, sokszor durván elfogult hangnemben. A Tűzfalcsoport kiszúrta, hogy a Kúria által előkészített jogi reformtervek egy része is rejtélyes módon megjelent a német blogon – annak ellenére, hogy azt még nem hozták nyilvánosságra, vagyis a cikkben megfogalmazottak bizalmas információnak minősülnek.

Soros György egyik magyarországi szervezete, a spekuláns alapítványa által létrehozott és tízmilliókkal finanszírozott Eötvös Károly Közpolitikai Intézet (EKINT) egyik kutatója a német jogi portálon publikált lejárató cikket hazánkról.

A szerző, Kovács Ágnes az ELTE oktatója, az egyetem jogi tanszékének vezetője pedig az a Majtényi Balázs, aki az Eötvös Károly Intézet elnökének, Majtényi Lászlónak a fia. Ráadásul a fiatal oktató is kötődik szervezethez, hiszen az Eötvös Károly Intézet egyik munkatársa, kutatója.

Az objektivitást és a pártatlanságot – mint a szakmai elemzések során elvárható vezérelveket – nagyvonalúan kezelő írásban a szerző úgy fogalmaz, hogy Varga Zs. András, a Kúria elnöke „bosszút akar állni az ellenvéleményekért” méghozzá az ügyelosztási rend módosítása révén. „Terve szerint a II. tanács a jelenlegi formájában megszűnik, és a bírák a Kúria Közigazgatási Kollégiumának különböző más ítélkező testületeibe kerülnek át. A II. testület feloszlatásának hivatalos indoka az I. testületben megüresedett bírói tisztségek betöltése, ahol két bíró 2024 elején nyugdíjba vonul” – írja Kovács Ágnes.

Hogy kerültek a Kúria reformjának részletei egy Soros-szervezet birtokába?

Már önmagában az is kérdéseket vet fel, hogy a nyugdíjba vonulások miatt megüresedett bírói tisztségek betöltése érdekében történő átszervezések miért és hogyan értékelhetők „bosszúként”, vagy az „egyes bírák függetlenségének – ésszerű indokok nélküli – csorbításaként”. A Tűzfalcsoport szerint azonban

ennél is aggályosabb, hogy az ügyelosztási rend módosítására vonatkozó terveit a Kúria egyelőre nem hozta nyilvánosságra, vagyis a cikkben megfogalmazottak bizalmas információnak minősülnek.

Olyan információnak, amelyhez akár egy NGO kutatója, akár egy belső informátor (vagy legrosszabb esetben egy, a hivatali kötelezettségeit durván megsértő bíró) közreműködésével juthatott hozzá a szerző.

Az ügy kiemelt jelentőségét az adja, hogy sajtóhírek szerint

az Európai Bizottság lényegében már csak a Kúria ügyelosztási rendjével kapcsolatos információkra várt a befagyasztott magyar kohéziós források feloldása tekintetében.

Magyarországon a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény rögzíti, hogy Magyarország érdekeinek védelme, az állam nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése, valamint az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében a minősített adatok védelem alatt állnak. A szükséges ismeret elve alapján, ilyen információkat csak az ismerhet meg, akinek ez állami vagy közfeladata ellátásához feltétlenül szükséges.

Továbbá minősített adat – a bizalmasság elvének értelmében – illetéktelen személy számára nem válhat hozzáférhetővé vagy megismerhetővé.

Emellett azt is fontos megjegyezni, hogy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 37. § első bekezdése értelmében a bíró köteles a minősített adatot szolgálati viszonya alatt és annak megszűnése után is megőrizni, a titoktartás alól csak törvényben meghatározott szerv adhat felmentést.

Amennyiben a gyanú beigazolódik, és a Soros-hálózat bizalmasai valóban beépültek a Kúriába, vagy rendelkeznek olyan forrásokkal, amelyek hajlandóak bizalmas információkat kiszivárogtatni részükre, úgy a nemzeti integritás elleni újabb támadásnak lehetünk tanúi – hangsúlyozza a Tűzfalcsoport blogja.

A Kúria közleményt adott ki

„A Kúria 2024. január 1. napjától hatályos ügyelosztási rendjéről a Kúria testületei az ősz folyamán tanácskoztak. A tanácskozások nem nyilvánosak. Az Ügyelosztási Rendről a Kúria elnöke még nem hozott döntést. A kizárólag a Kúriára tartozó információk nyilvánosságra hozatala ügyében az illetékes igazgatási vezető vizsgálatot folytat ” – írták.

Forrás: Tűzfalcsoport / hirado.hu / Magyar Nemzet

Címlapkép: Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke felszólal a Közös Ország Mozgalom választási nagygyűlésén Budapesten, a Gödör Klubban 2017. november 18-án (Fotó:MTI/Mónus Márton)