Sokkal többet és főleg nyíltabban kell beszélnünk a globálisan fenyegető ügyekről.

Jézus János evangéliumában a tanítványaihoz beszélt hosszan, volt, amit értettek, és volt, amit nem értettek abból, amit mondott nekik keresztre feszítése előtt. Így fogalmazott: „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni; amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (János, 16,12–13)

Igen, Jézus még sok mindent mondhatott volna nekik az igazságról, de nem tette, mert tudta, hogy egyelőre nem tudják befogadni, megérteni, felfogni. De pontosan tudta, hogy feltámadása után újra találkozik velük, akkor mindent megértenek, s elindulnak a világ minden égtája felé, hogy hirdessék az Igét.

S vajon milyen helyzetben vagyunk mi, itt a XXI. században, szerencsétlen, veszélyek között élő emberek?

S vajon hogyan tudjuk megértetni kortársainkkal, hogy veszélyben vannak, mert valóban létezik egy globális elit, amely arra törekszik, hogy átalakítsa a világot, és megfosszon bennünket a szabadságunktól, hitünktől, szokásainktól és reményeinktől?

Jómagam az utóbbi időszakban igyekeztem egyre többet beszélni és írni azokról a valóságos veszedelmekről, amelyek már itt vannak a nyakunkon, s amelyek megértése nélkül nem tudunk ezek ellen védekezni. Aki követi az írásaimat, az tudja, mely témák ezek. De tömören felsorolom ezeket.

Egy:

olyan klímahisztériát terjesztenek tudatosan az ENSZ környékén, az IPCC nevű testületben, amelynek az igazságtartalma megkérdőjelezhető a legfrissebb tudományos kutatások fényében,

gondolok itt elsősorban a Clintel nevű, mintegy 1600 neves tudóst felsorakoztató szervezet anyagaira. Viszont ha a klímahisztériát tudatosan terjesztő, António Guterres-féle emberek (az ENSZ főtitkára) szava fog érvényesülni, akkor a világ önmaga teszi tönkre iparát, termelését, egészséges életmódját, amihez évszázadokon keresztül hozzászokott szervezetileg, lelkileg egyaránt.

Kettő:

készülnek – méghozzá egyre gyorsuló ütemben – a készpénz teljes kivezetésére és a digitális világpénz (a CBDC) emberekre kényszerítésére. 

Ebben olyan globális uralmi szervezetek járnak az élen, mint a Világgazdasági Fórum, élén Klaus Schwabbal, a BlackRock, a világ legnagyobb vagyonkezelője, élén Larry Finkkel, a BIS (a bázeli nemzetközi fizetések bankja) stb. Ami minket különösen közelről érint, az az, hogy az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde is elszánt arra, hogy az EU minden tagországában, tehát nálunk is bevezessék a digitális pénzt, először kártyákkal, később már akár csipekkel is.

Három:

arra akarnak bennünket kényszeríteni, hogy fogadjuk el: a család mint férfi és nő szövetsége elavult, a hagyományos szexualitás elavult, mindenki keressen új szexuális szenvedélyeket, mindenki szeresse a másságot, az LMBTQ-mozgalmat és váljon a genderideológia hívévé,

fogadja el, hogy már a gyerekek is nemváltó műtéteken eshessenek át, még akkor is, ha a szülők ezt megtiltanák. Ez a törekvés arra irányul a globális elit részéről, hogy ne szülessenek gyermekek, helyette a totális önimádat, önszeretet, a pillanatnyi élvezetek uralják el az életünket.

Négy:

azt akarják, hogy a nemzeti önazonosság megszűnjön, ennek érdekében pedig össze kívánják keverni az etnikai, faji csoportokat, népeket, nemzeteket. 

Ennek legékesebb mutatványa éppen Európában zajlik, hiszen a nemzettudat éppen Európában fejlődött ki a legerősebben, s a nemzetállamok önállósága, szuverenitása gátolja a legjobban a globális elitet a Rothschildoktól és Rockefellerektől kezdve Klaus Schwabon, Bill Gatesen át egészen Sorosig, hogy megvalósíthassák a világkormányzást és a világtársadalmat nemzettudat és identitás nélküli emberek sokaságával, akik felett könnyen lehet majd totális uralmat gyakorolni. Az európai elit pedig, élén az Európai Bizottsággal és Ursula von der Leyennel, szolgalelkűen hajtja végre e célokat, ezért erőltetik a kötelező migránskvótákat, a bevándorlási folyosókat és így tovább.

Öt:

nyilvánvaló, hogy a keresztény hitet teljes mértékben fel akarják vizezni, mert tudják, hogy a kereszténység, illetve maga Jézus személye az, aki lehetővé tette a világ minden embere számára, hogy emberséges, tisztességes, lelkiismeretes, egymást segítő és támogató emberré váljunk.

A kereszténység felvizezése kétféle módon zajlik: fizikai keresztényüldözés formájában – ezt döntően az iszlám országok sokaságában teszik –, de van ennél egy ravaszabb mód is: ez pedig a szinkretizmus, ami nem más, mint hogy az egyes vallások egyes elemeit összekeverik, össszekutyulják egymással, beleértve ebbe mindegyik meghatározó vallást, de még időnként a régi, pogány vallások elemei is megjelennek ebben az elképzelésben. A szinkretizmus pedig nem jelent mást, mint hitbéli identitásunk megszüntetését, amely talán a legnagyobb veszély ezen a világon.

Nem folytatom tovább azon veszélyek felsorolását, amelyekről folyamatosan beszélni kell, kellene, méghozzá a legnagyobb nyilvánosság előtt. Ezeket folyamatosan követni, elemezni és, ami a legfontosabb: tenni és cselekedni ezen törekvések ellen, amelyek a végzetünket okozhatják. És ezek nem nagy szavak, nem bombasztikus kiszólások a részemről: meggyőződésem, hogy a legfontosabb kérdések ezek.

Ehhez képest az, hogy a jelenlegi magyarországi, külföldi ügynökségként itt székelő „baloldal” mit művel, majdnem mindegy. Az, hogy hogyan cirkuszolnak a parlamentben, bagatell. Az, hogy hogyan rángatják hülyegyerekek a kordonokat a karmelita kolostornál, bagatell. Az, hogy miket hablatyol összevissza egy Gyurcsány Ferenc nevű politikai szélhámos, nem számít.

Ezekkel elbánunk könnyedén. Persze, elismerem, hogy gondokat okoznak ideig-óráig, de mivel megvett, megvásárolt, küldött, fogott emberek, akik hasznos idiótaként hajtják végre a liberális globalista uraik, gazdáik parancsait, utasításait, soha nem lesznek képesek arra, hogy átvegyék a kormányzati hatalmat Magyarországon. (Budapest helyzete viszont valóban sajnálatos, ide kell minden politikai erőt koncentrálnia a szuverenista, nemzeti oldalnak.)

De! Nem véletlenül idéztem Jézust János evangéliumából a cikk elején. Hogy is mondta? „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni.”

Miért fontos ez? Azért, mert egyvalamit látnunk kell:

mi, írástudók hallatjuk a hangunkat és felhívjuk a figyelmet a világból, a globális elittől eredő időnként gonosz és sátáni tervekre, mert azt akarjuk, hogy tudják az emberek, mi az igazi veszély az életükben itt, a XXI. század elején. 

Az, hogy a század végére a világunk egy transzhumanista, robotizált, atomizált és embertelen világgá válik, amikor – hogy Nagy Lászlót hozzam ide – már nem lesz emberi arcunk.

De ez nem elég. Meggyőződésem, hVilággazdasági Fórumogy vannak ebben az egyébként bátor és felkészült országban olyan személyek, akik például nálam – de a hozzám hasonló értékrendű és szándékú embereknél is – sokkal többet tudnak a háttérben, a globális erőterekben zajló folyamatokról, sőt még talán valamilyen szinten benne is vannak ezekben a globalista erőterekben, a legnagyobb jó szándékkal, azért, hogy segítsenek ennek a szegény országnak fennmaradni, hogy segítsenek az emberi létünket, hitünket és szokásainkat megőrizni. Meggyőződésem, hogy ezek a vezető személyiségek – akiket nagyon tisztelünk és szeretünk – mindent megtesznek, hogy Magyarország a lehető legjobban jöjjön ki a világválságból 2030-ig vagy 2034-ig.

Hiszünk bennük! Csak azt vetem fel, hogy Jézus tudta: ha nem is oszt meg mindent a tanítványaival, attól még ők meg lesznek mentve, és tanítani fogják az egész világot. Itt és most, Magyarországon azonban más a helyzet: segíteni kell magunkon, hogy Isten is megsegítsen. Ehhez viszont információ kell, sokkal több annál, mint amit eddig tudunk a háttérfolyamatokról!

Tudniuk kell a vezetőinknek: ez az ország egy igazán erős, kurucos ország, amelyik szembe mer nézni a nehézségekkel, ezt tette ezeregyszáz éven keresztül, a pozsonyi csatától a Brüsszellel folytatott csatákig, tegnap is, ma is. A magyar nép azt szereti, ha tudja, mi várhat rá, mi az igazság. Azt nem szereti viszont, ha nem tekintik elég felnőttnek ahhoz, hogy tudja, milyen veszedelmek között él. 

Nem szereti, ha nem osztják meg vele azt, amit tudnia kell. Ez nyilván nem mindent jelent – van taktika, stratégia is a politikában természetesen –, de azért az eddigieknél jóval többet.

Vagyis: beszéljünk végre nyíltan a valós veszedelmekről, a globális válságról és annak lehetséges következményeiről, mert ez a nép felnőtt erre a tudásra! És persze itt nem a „hadititkok” elárulásáról van szó, természetesen nem erre gondolok. Hanem az általam is említett témákban, ha van mit megosztani velünk, azt tegyék meg. Tehát aki többet tud arról, mi zajlik a háttérben, legyen szíves, osszon meg többet abból velünk, magyar emberekkel. Higgyék el ők is: megéri. El tudjuk viselni, sőt ez megerősít bennünket hitünkben és elszántságunkban!

Vigyázó szemünket 2030-ra vessük!

Forrás: Magyar Nemzet

Címlapkép: World Economic Forum Facebook