A kormánypárti sajtó csak erőtlen kísérleteket tett a visszavágásra. Nem volt egy jogász, aki elmagyarázta volna a helyzetet, az influenszerek is jobbnak tartották távol maradni az ügytől.

„Az ellenzék inkvizíciós eljárásban máglyára vetette Novák Katalin köztársasági elnököt az általa adott kegyelem miatt. Az ügy megítélésekor két szempont vezetett: erős kritikával olvastam az ellenzéki sajtót, és feltételeztem, hogy Novák Katalin ép erkölcsi érzékű, empatikus, a feladatát komolyan vevő ember” – érvel oknyomozó írásában Sebes Gábor publicista, a Hegyvidék egykori polgármestere.

Sebes a bicskei gyermekotthon kegyelemben részesített igazgatóhelyettesét bűnösnek tartja, de összegzi azokat az eljárási hibákat, melyek okot adhattak a büntetése kisebb részének elengedésére, az elnöki kegyelemre. Egyben rámutat azokra a nyilvánvaló hazugságokra, amelyekkel a baloldal a nagyközönséget hergeli.

Mik a tények?

A bicskei gyermekotthon egyik gondozottja a vonat elé vetette magát. Pár nap múlva, 2016. szeptember 22-én a barátja azt mondta a gyermekvédelmi gyámjának, hogy az otthon vezetője pedofil cselekményeket végzett rajta. A gyám azonnal intézkedett a gyerek kiemeléséről, egy másik otthonban helyezte el, és feljelentést tett. A munkája alól felmentett igazgató a gyerek unokatestvérét küldte utána szeptember 24-én, hogy hozza vissza.

A sikeres visszaszöktetés után a gyerekkel közölte, hogy akkor maradhat, ha visszavonja, amit a gyermekvédelmi gyámnak mondott. Az igazgató a helyettesének, K. Endrének meghagyta, hogy a fiú akkor maradhat, ha az általa megadott szöveggel aláír egy papírt. A helyettes megíratta és aláíratta a papírt. A gyerek a vallomását a későbbiekben nem másította meg, az általa aláírt papírt hivatalos eljárásban nem használták, a rendőrség az igazgató lakásán találta meg házkutatáskor. Az igazgatóhelyettes az ítélet szerint egy másik gyereknek pénzt ajánlott – nem nagy összeget – az állításai visszavonásáért.

Az igazgatót később elítélték pedofíliáért, nyolc évet kapott. Az intézmény egyik nevelőjét, aki négy gyereket zaklatott, másfél év, három évre felfüggesztett szabadságvesztésre Ítélték. Tehát egy leleplezett pedofil nem letöltendőt kapott! Ezen akkor senki nem háborodott fel.

Minket K. Endre sorsa érdekel, hiszen ő kapott kegyelmet a köztársasági elnöktől. Az ő cselekményét bűnsegédként elkövetett kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének, illetve vesztegetés hatósági eljárásban bűntettének minősítették. Ezért őt halmazati büntetésül 3 év 4 hónapi szabadságvesztésre, 5 év 18. életévét be nem töltött személyek nevelésével, felügyeletével, gyógykezelésével és gondozásával kapcsolatos valamennyi tevékenységtől, mint foglalkozástól eltiltásra és 4 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélték. Ebből 17 hónapot leült, majd a bíró kiengedte házi őrizetbe.

Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy hatósági eljárásban a törvényes jogait ne gyakorolja, vagy a kötelezettségeit ne teljesítse, a kényszerítés hatósági eljárásban bűncselekményt követi el

– mondja a Btk. A büntetési tétel alapesetben egytől öt év.

A védő hiába érvelt azzal, hogy sem erőszak, sem fenyegetés nem állapítható meg, hiszen a gyereket az intézetből már kiemelték, ami elkeserítette, és a visszaengedését – tehát egy előnyt – kínáltak fel neki a gyámnak elmondottak visszavonásáért. A jogtalan előny felkínálása vesztegetésnek minősül hatósági eljárásban, illetve felmerülhet még a hamis tanúzásra felhívás. Mindkettőnek a büntetési tétele egytől három évig terjed, így a középértéke – amihez képest a büntetést kiszabják – is jóval alacsonyabb. A védő érveit figyelmen kívül hagyták, ahogy a bírói gyakorlatot is: kényszerítésért nem szoktak büntetlen előéletű embernek letöltendőt adni.

2021-ben egy férfi két év felfüggesztettet kapott társtettesként elkövetett súlyos testi sértés és hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés kísérlete miatt. (A kísérletet, illetve a bűnsegédséget ugyanúgy kell büntetni, mint az elkövetést). De ha már kényszerítés volt a minősítés, figyelembe kellett volna venni, hogy a gyerek által aláírt papírt soha nem használták fel. A törvény szerint nem büntethető kísérlet miatt, aki az eredmény bekövetkezését önként elhárítja. Ez már három racionális ok a hátralévő kilenc hónap házi őrizet elengedésére: a túl súlyos minősítés, az eltérés a gyakorlattól, és az enyhítő körülmény figyelmen kívül hagyása.

Most térjünk ki az ügy nagyobb indulatot kiváltó részeire: valóban fedezni akarta-e K. Endre főnöke bűncselekményét? Maga a terhelt ezt következetesen tagadta. Az ellenzéki sajtó meg következetesen azt állította róla, hogy tudott a bűncselekményekről.

A Kúria ítélete ezt állapította meg:

(K. Endre) tudomással bírt (a sértett gyermek) gyermekvédelmi gyám által történő kiemeléséről, és tudomással bírt arról is, hogy az 5. számú tanú az unokatestvérét vissza kívánja juttatni az intézménybe, ismert volt előtte (a gyermekvédelmi gyám) által tett feljelentés alapján indult büntetőeljárás ténye, továbbá az is, hogy a 2. számú tanú az (igazgatóra) nézve milyen tartalommal tett terhelő nyilatkozatot.

Tehát arról volt tudomása, hogy a gyerek az igazgatót megvádolta, de arról nem volt tudomása, hogy igazat mond! Füssy Angéla, a PestiSrácok kiváló bűnügyi riportere beszélt K. Endrével, és a felelőssége kisebbítése nélkül hitelt adott annak az állításának, hogy ártatlannak tartotta a főnökét.

Eszerint abban a hiszemben cselekedett, hogy a főnökét egy hamis vád alapján indított eljárástól menti meg, és igaz az, amit aláíratott a gyerekkel a főnöke instrukciói alapján. Ez nagyon lényeges, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy az elkövető tisztában van-e azzal, hogy bűncselekményt követ el. És hogy miért nem hitt a gyereknek? A másodfokon hozott ítélet erre is rávilágít:

„A védelem álláspontja szerint érthetetlen, hogy a járásbíróság a vádlottak szavahihetőségével kapcsolatban rögzített ítéletében aggályokat, ám (a sértett) szakértői véleménnyel megállapított kóros hazudozó mivoltát nem vette figyelembe”.

Súlyos hiba volt nem a gyereknek hinni, hanem a főnökének. Súlyos hiba volt prejudikálni egy kibontakozó hatósági eljárást; de 17 hónapot ült ezért! Az eljárásban viszont a különböző szintű bíróságok végig adottnak vették, hogy

„tisztában volt azzal, hogy az általa a kiskorú sértettel megíratott visszavonó nyilatkozatban foglaltak valótlanok, annak tartalma a kiskorú sértett érdekeivel ellentétes”

– noha ezt tényszerűen nem bizonyították, a terhelt végig tagadta. Csak akkor lehetett volna ezzel tisztában, ha az igazgató bevallotta volna neki, hogy mit tett, ez pedig nem történt meg. Olyan tények ismeretét vették biztosra, amelyek csak később, a per során derültek ki!

Ez további racionális ok a kegyelemre.

Sokan kifogásolják, hogy a mellékbüntetés, azaz a 18. életévét be nem töltött személyek nevelésével, felügyeletével, gyógykezelésével és gondozásával kapcsolatos valamennyi tevékenységtől, mint foglalkozástól eltiltás alóli kegyelemmel Novák Katalin visszaengedte K. Endrét a gyerekek közé.

Döntse el mindenki, hogy valóban veszélyes-e a gyerekekre. 40 év pedagógusi tapasztalat van mögötte, a szabadidejében is bent volt az intézetben; egyszer rosszul ítélt, de megbűnhődött érte.

És akkor most vegyük sorra, hogyan tálalta az ügyet az ellenzék és sajtója!

Magyar Narancs: „Novák Katalin pedig, nincs ezen mit szépíteni: a pedofil pártját fogó igazgatóhelyettes mellé állt.” „A köztársasági elnök kegyelme a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának bűntársa számára: kétségbeejtő fejlemény. Novák Katalin a legdurvább üzenetet ugyanis nem a bicskei áldozatoknak küldte döntésével és azzal, hogy amellett az elmúlt napokban is kiállt. Hanem azoknak, akik most szenvednek, most várnak segítségre.”

Index:Tudta, hogy a bicskei gyermekotthon akkori igazgatója több gyereket molesztált az intézményben, erre úgy próbált neki segíteni, hogy előre megírt egy hamis vallomást az egyik gyerek nevében, amit a pedofil igazgató jelenlétében akart aláíratni a gyerekkel.” „A pedofilbotrányban jogerősen elítélt K. Endrét köztársasági elnöki kegyelemben részesítette Novák Katalin”.

Blikk: „Ez vállalhatatlan! Novák Katalin köztársasági elnök megkegyelmezett a pedofil bicskei igazgatót fedező helyettesének, sokan követelik, haladéktalanul vonja vissza a döntését.

„Nincs igazi gyermekvédelem”, „pedofilok védelmezője”, “azonnal mondjon le!” — sorra kapja Novák Katalin köztársasági elnök a felháborodott polgárok tömegeinek üzenetét, miután napvilágra került, hogy elnöki kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját mentegető bűntársának.”

A 444 Varga Juditot is belerántja: Varga Judit aláírása is kellett a gyerekmolesztáló igazgató bűnsegédjének kegyelméhez

Kálmán Olga, a DK szóvivője: „A Fidesz pedofilsimogató államfője a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját bűntársként segítő férfit mentette fel.

A levélben azt is kifejtették: a pedofilsimogató Novák Katalin kegyelmi döntését különösen felháborítóvá teszi, hogy éppen a papi pedofília ellen harcot hirdető Ferenc pápára hivatkozva engedtek ki a börtönből egy bűnözőt.”

Toroczkai: „Védhetetlen, hogy Novák Katalin egy homoszexuális pedofil bűntársának adott kegyelmet!”

Momentum: „Ez a könyv nem veszélyes, kegyelmet adni pedofiloknak az!” feliratú matricákat ragasztott a Momentum ifjúsági szervezete, a TizenX a Libri könyvesboltok lefóliázott könyveire.

Elhallgatják, hogy K. Endre nem a pedofíliában, hanem a kényszerítésben volt bűnrészes, és nem tudta, hogy az igazgató valóban pedofil.

Ezt a kis trükköt azért is eljátszhatták, mert a Kúria ítélete nem zár ki ilyen interpretációt – mint fentebb bemutattam, szerintem hibásan. Szívesen használják még a „pedofil igazgató bűntársa” szerkezetet, 28-nál abbahagytam a honlapok számolását. Szó szerint igaz, mégis azt a hamis látszatot kelti, mintha K. Endre a pedofíliában is bűnrészes lenne.

Ezzel sikerült olyan hisztérikus közhangulatot teremteniük, hogy a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete is közleményében azt írja, hogy

„A családbarát államot képviselő köztársasági elnök kegyelmet adott annak a jogerősen elítélt személynek, aki mindvégig tudott arról, hogy az intézmény igazgatója a gondjaikra bízott gyerekeket több éven keresztül szexuálisan bántalmazta, kényszerítette vágyai kielégítésére.”

A kormánypárti sajtó csak erőtlen kísérleteket tett a visszavágásra. Nem volt egy jogász, aki elmagyarázta volna a helyzetet, az influenszerek is jobbnak tartották távol maradni az ügytől.

„Orbán a bejelentésével hátba döfte Novák Katalint, és utólag is igazolta az ellenzéki sajtó összes aljas rágalmát arról, hogy Novák pedofilsimogató, egy pedofil bűntársának adott kegyelmet srb.

Az elhájasodott kormánypárti sajtó nem volt képes kivédeni ezeket a rágalmakat, nem volt képes Novákot megvédeni.” Sebes Gábor/Facebook

Maga Novák Katalin is sokat tett azért, hogy ráégjen a dolog, hiszen nem volt hajlandó indoklást adni. Sőt, kijelentette, hogy jogszabályi előírás miatt nem nyilvános az indoklás. Ez sajnos nem igaz, nyugodtan indokolhatna. Vagy legalább az apparátusa kiszivárogtathatna valamit az indokokról.

És így jutottunk el odáig, hogy a miniszterelnök kijelentette:

„Pedofil elkövetők számára nincs kegyelem!”, és kilátásba helyezte az Alaptörvény módosítását.

Mindezekből vonja le minden Tisztelt Olvasónk a maga következtetéseit!

Akik most az öklüket rázzák, nem hőbörögtek a „csini” pedagógiai asszisztensük tettein

PS

Kiemelt kép: MTI/Bruzák Noémi