– A Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete a zsinat lelkészi elnökeként az Elnökségi Tanács nevében mára összehívtam egyházunk összes esperesét és egyházmegyei főgondnokát, hogy a személyemet és egyházunkat ért támadásokat megbeszéljük és azokra választ adjunk – fogalmaz Balog Zoltán abban a videóban, amely nemrég jelent meg. 

A református püspök hozzáfűzte, a tanácskozáson a tisztségviselők négyötöde vett részt, amely véleménynyilvánító titkos szavazással ért véget,

 amelyen a jelenlevők 86 százaléka bizalmáról biztosította Balogot. 

„Ezt én nekik hálásan köszönöm. Az elnökségi tanács négy püspök, négy főgondnok határozottan arra kért, gondoljam át közéleti szerepvállalásaimat, hogy azok mennyiben egyeztethetők össze a zsinat lelkészi elnöki megbízatásommal. Ennek a kérésnek eleget fogok tenni. Ha szükséges, kész vagyok összehívni a zsinat legfőbb törvényhozó testületünk ülését. Tudatában vagyok annak, hogy a támadások ezzel nem érnek véget, de egyházunk kormányzóinak bizalma erőt ad ezek elviseléséhez” – részletezte.

Azzal folytatta, hogy elutasítanak minden olyan törekvést, amely az egyházat egy olyan ügybe akarja belerángatni, amelyhez semmi köze nincs. „Kegyelmi kérvényekkel egyházunk egyetlen testülete sem foglalkozott és nem is foglalkozik. Én, mint a zsinat lelkészi elnöke és egyben a köztársasági elnök tanácsadó testületének tagja, kötelességemnek tartom egyházunk nyilvánossága előtt válaszolni a vádakra” – fűzte hozzá.

Hozzáfűzte, hogy mindenki tudja, hogy Novák Katalinnal régi munka és jó emberi kapcsolatban van, emellett az is tudható, hogy tizenöt ismert közéleti, tudományos, egyházi és a kultúrát alakító személlyel együtt Balog Zoltán is a tagja volt a köztársasági elnök tanácsadó testületének. „Ha az elnök kérésére bármilyen ügyben állást foglalok, az kizárólag rá tartozik. Akár tévedtem, akár nem. Ez a tanácsadói szerepkörben magától értetődő. Döntéseket ő hoz, szuverenitása megkérdőjelezhetetlen” – szögezte le a református püspök és kiemelte, Novák Katalin a nyilvánosság előtt elmondta, amit szükségesnek tartott.

Az általa hozott döntésért ő vállalta a felelősséget 

– részletezte, és az is elmondta, hogy tiszteletben tartja azt, ahogy ő ezt az ügyet lezárta, majd felsorolta a szerinte a legfontosabb konkrétumokat a vádakkal kapcsolatban. E szerint 2016-ban, míg Balog az emberi erőforrások minisztere volt, a bicskei gyermekotthon igazgatója a szakterület felterjesztésére kapott kitüntetést az akkori köztársasági elnök – Áder János – által aláírva. „Amikor gyanú merült fel az igazgató ellen, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, s a büntetőeljárás végén börtönbe került. Vele én személyesen soha nem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be” – szögezte le Balog Zoltán.

Kiemelte, hogy az igazgatóhelyettes K. Endre érdekében, akit nem pedofilként ítéltek el,

mások fordultak a köztársasági elnökhöz kegyelmi kérvénnyel.

„Tehát a kérvényt nem én nyújtottam be és nem is terjesztettem fel. Másokkal egyetemben az én véleményemet is kikérték. Az előzetes vélemények és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon. Tévedtem és hibáztam. Akitől ezért bocsánatot kell kérnem, attól bocsánatot kértem és kérek. Döntést nem hoztam, a pedofília bűnének egyértelmű elutasítása számomra soha nem képezte vita tárgyát és nem is fogja” – fejtegette Balog Zoltán, aki úgy véli,

nem azért kell bocsánatot kérnie, mert egy kegyelmet kérő ember mellé állt, hanem azért, mert ez az ügy a református egyháznak kárt okozott. 

„Ezt mélységesen sajnálom, és az enyéimtől, minden reformátustól bocsánatot kérek, bocsássanak meg. De arról, hogy ennek milyen következménye legyen egyházunkban, nem a média, nem az ellenzék, nem a kormány dönt, hanem kizárólag választott egyházi tisztségviselőink. Ezért is köszönöm támogatásukat. Kérjük egyházunk minden tagját és a jóakaratú embereket, hogy ne engedjék a gyűlöletkeltést eluralkodni sem a világban, sem az egyházban, hanem azért imádkozzunk, hogy a békesség és a szeretet uralkodjon közöttünk. Mi abban a kegyelemben bízunk, amit Krisztus készített el minden embernek” – zárta mondandóját Balog Zoltán.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: reformatus.hu