Mások szemében meglátják a szálkát, de a sajátjukban a gerendát sem veszik észre. Ez nem véletlen, hanem tudatos cselekvés. Öngyógyításhoz lelki készség és hazaszerető szív kellene. Ez nem áll rendelkezésre, sőt viselkedésük igazolja, hogy emellett nagyothallók. Csukott szemmel és füldugóval, kijelölt kerékpársávon sem lehet közlekedni, mert az tekepályává válhat. Véletlennek így nem mondható, hogy ütköznek, botladoznak, miközben saját követőik bizalmát is vesztik.

Előzőek alapján hiszem, hogy könnyen ráismerhetünk a magyarországi ellenzéki pártok és a fővárosi Városházába küldött csődmesterek tanácsadó bagázsára.

Idegesen mondják, hogy múltbéli tetteiket ne ismételgessük, azóta változtak, szakmai tudásuk növekedett, levetkőzték hibáikat, mindazokat, amelyek a népharagot méltán kiváltják, kiváltották.

Olyan mértékben, hogy vezérük azt kapta, amit érdemelt: az örök bukottá válás börtönét. Hiába puccsolta saját, őt magasba emelő pártját, megalakítva a DK-t, csak azt érte el, hogy politikai börtönrácsára nagyobb lakat került.

A magam részéről már-már szégyellem, hogy a DK-sok és a hozzájuk csatlakozó, őket szolgaian követő pártok régebbi és jelenlegi, politikát és erkölcsöt gyalázó bűneit soroljam.

Tény azonban, hogy több mint húsz éve mindent megúsztak.

Pénzt, paripát, fegyvert kaptak és kapnak külföldi haszonszőrű barátaiktól. Elnyerték a dollárbaloldal címet, lovakkal törtek a békés emberekre, import gumilövedékekkel fenyítettek. Sőt! Az amerikai „demokraták” az EU parlamentjének korrupciója által is hírhedtté vált többségével, Sorosék ügynöki hálózatával legitim kormányunk megdöntésére szövetkeznek.

Álcivil szervezeteket alakítottak és a köldökzsinóron táplált NGO-kal egy irányba menetelnek.

Mondhatjuk, nincs új a Nap alatt. Azok a kommunista módszerek, melyek a társadalom tagjainak szembeállításával az összetartozás erejét bombázzák, régről ismertek.

A kárpátaljai magyarok és az ukrán emberek háborús feláldozása céljaikat szolgálja. Háborúpártiak. A nemzeteknek éltető erőt adó zsidó-keresztény kultúra lerombolásához kútmérgezéshez hasonlóan, ránk szabadítanák az illegális bevándorlókat, a szülőket megfosztanák gyermekeik közvetlen szeretetén alapuló nevelési szabadságuktól.

A valódi civilek tisztelik a választópolgárok akaratát, hűek eszmeiségükhöz. Akkor kell lépni, amikor a demokrácia és a jogállamiság tálcán kínálja, hogy élhessenek a népfelség kinyilvánításával. Ezt szolgálják a 2024. június 9-i önkormányzati és európai parlamenti képviselői választások.

Napjaink eseményei rámutattak, hogy

őriznünk kell az egyéni és a közerkölcs elsődlegességét.

Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit volt igazságügyi miniszter e tekintetben vitathatatlanul példakép. Hibájukat elismerve lemondtak. Nem apelláltak arra, hogy éveken át szívvel, lélekkel kiemelkedő munkabírással szolgálták hazánkat.

A hazát kiárusító megélhetési politikusok, akik a többszörösen elbukott miniszerelnök felhívására sok kis gyurcsányok lettek, nem mondanak le, mit sem törődve azzal, hogy a választásokon sorozatos vereségeket szenvedtek, és a választópolgároknak követhető utat nem tudnak felvázolni.

Jöjjön tehát a civil kurázsi!

Az igazság és a jog egészséges harmonizálását követve lássuk a következményeket. Lehetőségünk adott. Azokat az embereket küldjük az Európai Unió intézményrendszerébe, akik képviselőinkként hűek hazájukhoz, és pártérdekeik felett nem teketóriáznak, ha a magyar embereknek járó pénzek kifizetése mellé kell állniuk. Ugyanakkor nem hagyják a magyarság legitim kormányának indokolatlan mocskolását. Kiállnak az EU szövetségének alaptézise mellett, amely a tagállamok egyenjogúságát előírja, és tiltja a kettősmérce alkalmazását.

Budapest nemzetünkhöz tartozó minden polgárunk fővárosa. Határon innen és túl élő magyarok múltbeli és jeleni tulajdona. Városházának pátházzá történő lealacsonyítása elővételezi, hogy szavazatainkkal az elmúlt öt év csődbajnokait arra a sorsra ítéljük, amit Gyurcsányék kaptak.

Szavazzunk a történések és tények figyelembevételével, lelkiismeretünk parancsára és végre söpörjünk jól házunk táján!

Ha így teszünk, lesznek következmények és a közerkölcs tisztelete, követése mindannyiunk számára erőt ad.

Csizmadia László
a CÖF-CÖKA kuratóriumának elnöke