Nemcsak a lelkészek, de a teljes presbitérium is lemondott Érmihályfalván.

Nem orvosolhatóak a mintegy két évtizeden át felgyűlt sérelmek és személyi ellentétek, ezért a lelkipásztorok, és a presbiterek is lemondtak a Bihar megyei Érmihályfalván – írta meg közleményében a Királyhágómelléki Református Egyházkerület.

„Az elmúlt hetekben a közösségi médiában, majd a sajtóban is terjedt a hír, hogy az Érmihályfalvi Református Egyházközségben konfliktus alakult ki a hívek egy csoportja és a lelkipásztorok között. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület elöljárói ennek következtében mindkét felet meghallgatva vizsgálatot végeztek az egyházközségben, majd február 20-án közgyűlést tartottak a templomban”

– írja közleményében a Királyhágómelléki Református Egyházkerület.

Hozzáteszik: „noha a vizsgálat nem tárt fel semmiféle anyagi visszaélést vagy szolgálati mulasztást, az eltelt mintegy két évtizedben felgyűlt sérelmek és a személyi ellentétek nem orvosolhatóak, ezért a gyülekezet békessége érdekében mind az egyházközség lelkipásztorai, mind pedig a presbiterek lemondtak. A következő időszakban beszolgáló lelkipásztorok végzik majd a szolgálatokat az Érmelléki Református Egyházmegye felügyelete alatt, és amikor a lelki sebek begyógyultak, a gyülekezet és az új presbitérium ősszel dönthet arról, hogy mi módon töltik be a megüresedett lelkipásztori állásokat”.

Múlt héten a közösségi médiában jelent meg annak a híre, hogy Balázs János Dénes és felesége, Balázsné Kiss Csilla lemondtak lelkipásztori tisztségükről. Balázs János Dénes akkor annyit közölt, hogy jelenleg a keddi egyházkerületi vizitációra készülnek, és nem olvassa azokat a híreket, amik a különböző Facebook-csoportokban jelennek meg. Ugyanakkor nem is cáfolta az információt.

Mint ismert, január folyamán az Érmihályfalvi Református Egyházközség presbitériuma által meghatározott díjak okán fogalmazódott meg elégedetlenség a Bihar megyei kisvárosban. A reformátusok közül ugyanis sokan irtó magasnak tartották az egyházfenntartói járulékot vagy a különböző szolgáltatások díjszabását, nem is beszélve a temetkezési-temetési költségekről, valamint az „adományként” előre meghatározott összegekről.

A felháborodás nyomán csakhamar felszínre kerültek korábbi vélt vagy valós sérelmek is. Az egyik érmihályfalvi Facebook-csoportban záporoztak a sérelmek, a vádak és a különféle feltételezések a lelkészházaspár ellen. Balázs János Dénes és felesége, Balázsné Kiss Csilla több mint két évtizede szolgál református lelkipásztorként a településen, és kiderült, már évekkel ezelőtt is akadtak gondok, amelyeket annak idején nem sikerült orvosolni, és ezek egyre nagyobb elégedetlenséghullámot szültek.

A panaszosok a pénzügyi-könyvelési – feltételezett – rendellenességektől kezdve a lelkészházaspár hívekkel szembeni viselkedését is kifogásolják.

A felháborodás hatására több mint ezren írták alá azt a beadványt, amelyet eljuttattak az Érmelléki Református Egyházmegyéhez, megfogalmazva, hogy nincsenek megelégedve a mihályfalvi lelkészek munkájával és magatartásával. Amikor a beadványról döntés született, a felháborodott mihályfalviak január 28-án, vasárnap, amikor a helyi lelkész megkezdte volna igehirdetését, testületileg felálltak és kivonultak a templomból, majd az istenháza falain kívül imádkoztak és énekeltek. Az azóta eltelt két vasárnapon az érmelléki egyházmegye esperese, Bara László, valamint az egyházmegyei főjegyző, Illyés Tamás hirdette az igét a mihályfalvi templomban.

„Szomorú ez az eset, fájdalmas számomra és biztos minden érintett számára is. Sajnos eljutott odáig az érmihályfalvi gyülekezet, hogy nagyon nagy szakadék képződött a közösség és a lelkészek között. Most az okokat lehet vizsgálni, és vizsgáljuk is, de tény az, hogy olyan szakadék támadt, amely, nagyon úgy néz ki, hogy áthidalhatatlan”

– jelentette ki Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. Ismertette, megpróbálták békés úton-módon rendezni a problémát.

„Voltak fáradozásaink, hogy békítsünk, meghallgattuk mind a két felet. Fontosnak tartom elmondani, hogy az egyházmegyei és az egyházkerületi vezetőség kezdettől fogva, ahogy megjelentek a hírek a Facebookon az elégedetlenségről, a közvélemény számára nem látványosan, de elkezdtünk foglalkozni az esettel, elkezdtük kezelni, hogy ne fokozódjon – mert ez is benne volt –, illetve felelősen járunk az ügyben az egyházi törvényeink szabta keretek között” – jelentette ki a püspök.

Maszol

Kiemelt kép forrása: Érintő