Az ukránokon kívül mindenki pontosan tudja, hogy Ukrajna nem az ukránok, hanem az amerikaiak érdekeiért harcol.

Sajnos, Európa vezetői jelenleg is ugyanolyanok, mint az I. és a II. világháború idején a vezetők voltak! A fűtött meleg lakásból és kellemes családi környezetből, a hasonszőrű baráti társaságból nagyon könnyű háborúba küldeni egy nemzedék fiatalságát, különösen akkor, ha még ezzel jól is keres az illető. (Mert senki nem ingyen hülye.)

A háborúknak ugyanis két alaptípusa van. A honvédő háború, ahol a hősök életüket a hazájuk védelme érdekében áldozzák, és a lakosság büszke elesett hőseire. A másik fajta az értelmetlen háború, amikor egy agyalágyult vezető saját céljai megvalósítása érdekében képes hazája fiatalságát feláldozni valamilyen eszme oltárán. Mostanában alighanem itt tartunk. Az orosz-ukrán háború valószínűleg ilyen. Aki megnézi a jelenlegi ukrajnai képeket, a lerombolt városokat, az ellehetetlenült életteret, aki belegondol, hogy hogyan lehet túlélni egy városban élelmiszer, villany, víz és gázszolgáltatás nélkül, ablakok nélküli, fűtetlen lakásban, még ha a lakás meg is maradt, az biztosan nem akar háborút. Aki látja, hogyan válik egy élet munkája, összes emléke múlttá egy pillanat alatt, hogyan lesz a tulajdonos hontalan földönfutó, akinek semmije sem maradt, az sem akar háborút és az sem, aki úgy megsérül, hogy további léte a mások irgalmasságától függ.

Mi köze az orosz-ukrán, a két szláv testvérnép háborújához Európának?

Elvileg semmi, de a valóságban itt az USA egyeduralmának megtartása érdekében zajlik az Oroszország meggyengítésére kirobbantott háború. Az USA-nak Kínával kell előbb-utóbb megmérkőznie az egyeduralomért, de ahhoz szükség lehet az orosz energia- és nyersanyagkészletre. Ezek megszerzésének feltétele egy gyenge kezű orosz vezetés, amely az USA vazallusa.

Ezért provokáltatta ki Ukrajnával az USA az Oroszország elleni háborút és támogatja Ukrajnát fegyverrel és pénzzel.

Azt persze az ukránokon kívül mindenki pontosan tudja, hogy Ukrajna nem az ukránok, hanem az amerikaiak érdekeiért harcol, mert azt már korábban megszállás nélkül elfoglalta az USA. A jelenlegi ukrán kormány a nép agymosásával biztosította az USA érdekeinek kiszolgálását. Ezért kerültek a világ legjobb termőföldjei idegen hatalmak, multicégek birtokába. A jelenlegi EU-s vezetés, láthatóan a háttérhatalom nyomására, az európai országok érdekeit semmibe véve az USA érdekei szerint jár el. Ezt láthattuk, amikor az európai követelményeket nem teljesítő olcsó,, úgynevezett ukránnak mondott, valójában a nagy multicégek által az ukránokkal termeltetett gabonával, mezőgazdasági termékekkel árasztották el az európai piacokat, megkárosítva piacaik tönkretételével az európai gazdákat, akik tüntetésekkel fejezték ki nemtetszésüket. Ezek lecsillapítására hoztak néhány látszatintézkedést az EU tisztviselők, de a gazdák csak azért hagytak fel a tüntetésekkel, mert megkezdődtek a tavaszi idénymunkák.

Ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy az EU megköveteli tagállamaitól az Oroszország elleni háború támogatását.

A tagállamok többsége a saját érdekei ellenére már átadta fegyverei döntő részét Ukrajnának, ezért most közös hitelfelvétellel akarják tovább támogatni Ukrajnát az orosz megszállás ellen. Az európai háborúpárti vezetők, engedve az EU nyomásának, megegyeztek abban, hogy a harcoló felek közül csak Ukrajnának lehet igaza, ezért az oroszokat minden áron le kell győzni.

A jelenkor fejlett országai ki vannak téve a teljhatalommal rendelkező pénzarisztokrácia, a háttérhatalom ellenállást nem tűrő hatalmi, gazdagodási érdekeinek.

Ezek a multicégeken a médián a bankrendszeren és az általuk létrehozott, úgynevezett NGO-szervezeteken keresztül befolyásolják politikát és a világ országai sorsát. A pénzarisztokráciának az a célja, hogy egy világkormányt hozzon létre, amely az emberiség és javai fölött rendelkezik. (Az idősebbek még emlékeznek a kommunizmus eszméjére.)

A fejlett világ megosztottá vált abban a kérdésben, hogy független államok közösségeként, megőrizve saját hagyományait építse a jövőt, vagy egy világkormány részeként, egy központi hatalom vazallusaként éljen tovább.

A világkormány megvalósítása először az Európai Egyesült Államok létrehozásával kezdődik. Ennek alapjait az EU csendes megreformálásával, a résztvevő államok függetlenségének fokozatos elvonásával kívánják megvalósítani. Az EU egyes országaiban élő hagyományaikat őrző őslakosok, akik, ragaszkodva szokásaikhoz, akadályoznák a megvalósítását, így nem kívánatosak, ezért létszámcsökkentéssel és lakosságcserével folyik a terv megvalósítása.

A lakosságcsere megszervezéseként uszították Európára az itteni hagyományok nélküli, idegen kultúrájú és vallású migránsok tömegeit, akiknek betelepítésével megosztottá válik a lakosság (a migránsok tömegükkel, fogyasztásukkal, remélhetően a profitot is növelik, pótolják a hiányzó munkaerőt, megtermelik a nyugdíjakat és bla…bla…) A helyi kötődésekkel nem rendelkező új emberekkel próbálják a céljaik szerint befolyásolható lakosság kialakulását elérni.

A fehér emberek létszámcsökkentésére kézenfekvő módszer szaporodásuk megakadályozása.

Ezért erőltetik a fejlett országok fehér lakosságára a háttérerők azokat a életmódokat, amelyeknek ez a következménye. Ilyen a mee too, a gender, az abortusz erőltetése a Black Lives Matter és minden olyan mozgalom, amely a hagyományos nemi viszonyokat összekuszálja, melyek eredményeként terméketlen generációk nőnek fel, ahol nem születnek gyerekek, vagy ha igen, azok már nem lesznek szülőképesek.

Sajnálatos módon a gazdasági jóléttől elhülyült, apolitikussá vált lakosság és pártjaik, amelyek lassanként elvesztették a korábbi vallásuk és hitük adta erkölcsi tartásukat Nyugat-Európában, olyan kisszerű vezetőket választottak, akik a háttérhatalom kiszolgálói, akik tehetségtelenek, ezért képtelenek a saját népük érdekében józanul cselekedni.

Ezek még azt is megszavazták az EU-ban, hogy a férfiak is szülhetnek.

Ezek után azon sem kell csodálkoznunk, hogy támogatják a határaikat jogtalanul átlépő színesbőrű iszlámhívő migránsok tömegeinek betelepedését nem törődve annak jövőbeli végzetes következményeivel az őslakosságra nézve. Már most is látható, hogy a betelepítettek erős iszlám hite hogyan gyűri maga alá a helybeliek gyenge ellenállását, amely hagyja, hogy múltjukat, hagyományaikat, templomaikat elveszítve alkalmazkodjanak az idegenekhez.

Az az Európa, amely ilyen baromságot támogat és elfogad, elvesztette a józan eszét, amely a létfenntartás, a megmaradás alapja. Ezeket az európai országokat az erősen hithű bevándorló színesbőrűek hamarosan olyanná teszik, amilyenek azok az országok ahonnan ide menekültek.

Ez jelenti a ma megszokott Nyugat-Európa végét.

Lassanként bebizonyosodik, hogy az EU és azon országai, amelyek felhagytak a 2000 év alatt kialakult keresztény értékek védelmével, azzal az erkölccsel amely az emberi együttélés alapjait meghatározta, és megteremtette a világ legfejlettebb kultúráját, képtelenek a jelenkor meglévő problémáira (a háborúra, a migrációra, a Covid-járványra, a gender-kérdésre) olyan válaszlépéseket adni, amelyek megvédik társadalmukat és biztosítják a társadalom fennmaradását. A keresztény erkölcsöt helyettesítő mindenféle zagyva hitek, mozgalmak, világmegváltó eszmék már sokszor bebizonyították, hogy alkalmatlanok a feladatra és rettenetes véráldozatok nyomán tudott csak alkalmilag megszabadulni ezektől a világ. Jelenleg a liberál-bolsevizmus diktatúrája általános, kötelező bevezetése a fejlett világban a pénzarisztokrácia célja. Érdekeinek megfelelően, ez a gazdagokat még gazdagabbá, a többieket nincstelenné tenné. (Klaus Schwab) Ennek a társadalmi formának a megvalósításával remélik a ma élő társadalommérnökök egy olyan új világ megteremtését, ami a pénzarisztokráciának még nagyobb hatalmat ad. A nép meg kit érdekel?

Még egy hatása figyelhető meg a keresztény erkölcsök elhagyásának. Az emberekben a baloldali eszmék hatására lecsökkent, vagy megszűnt az erkölcsi gátlás, a felelősségvállalás, a becsület.

A különböző baloldali pártok képviselői jobboldali ellenfeleikre korábban elképzelhetetlen, megengedhetetlen módon az összes rosszakaratukat nyilvánosan, fennhangon kinyilvánítják, ugyanakkor tetteikért a felelősséget nem vállalják. A politikai ellenfél lejáratására a testszégyenítéstől az illető kínhalálának kívánásáig minden belefér szerintük. A gátlástalanság ma odáig megy, hogy egy-egy aktivista azt meri javasolni másoknak, hogy végezzenek az ellenfeleik vezetőivel, sőt van olyan bolond, aki elhivatottságot érez, hogy ezt meg is tegye és a gyilkosságot meg is próbálja elkövetni. Ennek lett áldozata a szlovák Fico.

A fejlett világban az orosz-ukrán háború hatására az USA Európára gyakorolt nyomása következtében háborús hisztéria terjedt el az országvezetők között.

Olyan ez, mint amikor az osztályban kitör a verekedés két gyerek között és az egész osztály körülállja a verekedőket, felizgultan hadonászik és hangos tanácsokkal biztatja a számára fontosabb delikvenst. Ez azért van, mert az EU vezetése elvárja a tagországoktól, hogy minden erejükkel támogassák Ukrajnát. Ez a ki tud nagyobbat ígérni verseny.

Ennek eredményeként az EU országaiból néhány ország vezetője felajánlotta, hogy hazája fiatalsága katonaként vegyen részt az ukrajnai háborúban. Mindezt annak tudatában tette, hogy ezzel a biztos halálba küldte katonáit, hisz az ország már nem rendelkezik a küzdelemhez alkalmas fegyverzettel, mert azt már korábban odaadták Ukrajnának.

A versengésben egyes országok az USA-tól atomfegyvereket kértek, hogy azt területükre telepítsék.

Ez a meggondolatlan lépés magában rejti annak lehetőségét, hogy egy atomháború esetén, amelynek célja, hogy az EU és az USA egyesülve Oroszországot legyőzze, az első atomcsapást az oroszoktól ezek az országok és népük kapják. Persze az előzmények ismeretében Oroszország is elhelyezett atombombákat a vele szövetségben álló országok területén. Ezek után elképzelhető, hogy egy leendő világháború minden résztvevője az atomháborúban elpusztul és a Föld háborús területe néhány ezer évre lakhatatlan lesz, de ez senkit nem fog zavarni, mert nem marad, akit zavarna. A Föld többi részén is kipusztul az élet jelenlegi formája.

Mindez csak azon múlik, hogy melyik őrült nyomja meg előbb a gombot.

Magyarország abban is különbözik nyugati társaitól, hogy jelenlegi, többséggel megválasztott jobboldali kormánya erősen támogatja hazánk hagyományos vallásos lakossága vallásgyakorlását, őrzi a hagyományok tiszteletét, a múlt megbecsülését. Az évszázados török hódítás tapasztalata alapján az Orbán-kormány nem engedi a határok megsértésével betörő idegen kultúrájú migránsok bejutását az országba. Ezt a kritikus útvonalon felállított és őrzött kerítéssel biztosítja. Az ország vezetése ellenáll a fehér lakosság létszámát csökkenteni hivatott mozgalmaknak is. A gender és más mozgalmak térnyerését is megakadályozza és több eszközzel is támogatja a születésszám növekedését. Ezek az eljárások kiváltották a migránsok betelepítését és a gendermozgalmat támogató háttérerők ellenlépéseit. Válaszul a háttérerők az EU vezetésén keresztül hoztak elítélő határozatokat ellenünk és kötelezettségszegési eljárásokkal, a nekünk járó pénzek kifizetésének visszatartásával, valamint az ország szavazati jogát megvonó eljárással akarják hazánkat büntetni.

Az EU megszűnéséhez vezethet, ahogy egyre keményebben igyekszik elvonni a tagállamok függetlenségét azokban az eljárásokban, amelyek az alapokmányok szerint nemzeti hatáskörbe tartoznak.

Legutóbb a migránskérdésben döntött úgy az Európai Bizottság, hogy a magyar gyakorlattal teljesen ellentétesen minden határsértőt be kell engedni az országba az ügye elbírálásáig. Amelyik országban sok a migráns, onnan áthelyezhetők olyan országokba, ahol kevesen vannak, vagy nincsenek. Aki nem akar befogadni az EU által eldöntött számban rásózott migránsokat, az fizessen migránsonként egy jelentős összeget. Ezt az eljárást az emberkereskedők alkalmazták régen a rabszolgák árának meghatározásával, de az is a rabszolgaságra utal, hogy az EU illetékesei döntenék el, hogy melyik migránst melyik országba irányítják, hiszen magától (kevés kivétellel) mindenki a legnagyobb jólétet biztosító országba menne.

Valójában ez már a rabszolgaság legújabb formája a demokrácia nevében!

Esetleg felvetődik annak a gyanúja, hogy a szakmával, nyelvtudással rendelkező, rögtön munkára fogható személyeket csak bizonyos elitországok tartanák maguknál, míg mások, akik nem beszélik a nyelvet, nincs szakmájuk, de „nehéz gyerekkoruk miatt bűnöző életmódot folytattak” azok meg a büntetendő országokba kerülnének.

Természetesen Magyarország nem hajlandó ebben az eljárásban részt venni. A magyar álláspont az, hogy a legközelebbi EU-s választásoknál olyan képviselőket kell választani, akik a tagországok érdekeit képviselik. Kérdés, hogy meddig. Mikor jön el az a pillanat, amikor ennyi pénzért már egye fene a becsületet.

Ténylegesen csak kevés európai vezető van, aki ellenáll a háború támogatásának. Az egyik a pápa, a másik Orbán Viktor. A pápa hivatalból, a magyar kormányfő pedig a józan meggyőződéséből. A szlovák Robert Fico is ezt az álláspontot erősítette, de őt egy őrült meglőtte és így kiiktatta a politikából. A békepártiak az ukrán kérdésben azonnali fegyverszünetet és békekötésről szóló tárgyalások megkezdését javasolják. Sajnos, egyelőre kevés a követőjük, de a halottak számának növekedése (és lassanként az idő) őket igazolja. Egyre többen lesznek azok, akik a békekötést támogatják. Különösen akkor, ha az európai országok harcoló alakulatokkal is beavatkoznak a küzdelembe, és ennek tapasztalják következményeit. Az orosz hadsereg ugyanis kellő létszámmal, nyersanyagkészlettel és fegyverzettel rendelkezik, hogy Európát akár leradírozza a térképről és van hová hátrálnia az ellencsapások elől. Ezt már kétszer bebizonyították.

Jurek János

Az olvasói levelek nem feltétlenül tükrözik a Civilik.Info szerkesztőségének álláspontját

Borítókép: Illegális bevándorló a Marokkó területébe ékelõdõ észak-afrikai spanyol enklávé, Ceuta határkerítésénél
Forrás: MTI/EPA-EFE/Brais Lorenzo