Az alkotmányjogász szerint Brüsszel erős politikai kényszert gyakorol Magyarországra, hogy változtasson a migrációs politikáján.

„Brüsszel erős politikai kényszert gyakorol Magyarországra, egyfajta jogi köntösbe öltöztetett politikai elvárásként előírva, hogy változtassunk a migrációs politikán” – mondta a Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég jogi tanácsadója az Európai Unió Bírósága által Magyarországra kiszabott kétszázmillió euróról (mintegy nyolcvanmilliárd forint).  A bírságot azért rótták ki, mert Magyarország „nem tartja tiszteletben” az uniós jogszabályokat, egyebek között a nemzetközi védelem megadására és az unión kívüli országok jogellenesen az unió területén tartózkodó állampolgárainak visszatérésére vonatkozó eljárások területén.

A bíróság brüsszeli álláspontot képvisel

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint Brüsszel manipulálja az eseményeket, hogy befolyásolja a tagállami kormányok döntéseit, különösen Magyarország esetében, amely markánsan elutasítja a migránsok befogadását. Lomnici úgy véli, hogy az uniós hatalmi elit nem tudja elfogadni a magyar kormány és a magyar emberek migrációval szembeni határozott álláspontját, ezért próbálják pénzügyi büntetésekkel rákényszeríteni Magyarországot az uniós menekültügyi szabályok betartására. A bíróság azzal érvelt, hogy a magyar kormány megsértette az uniós jogot a tranzitzónák kialakításával, ahol korlátozták a nemzetközi védelem iránti eljáráshoz való hozzáférést. Lomnici szerint azonban

a bíróság valójában a brüsszeli álláspontot képviseli, és túlterjeszkedik a hatáskörén, hogy a jog eszközeit felhasználva próbálja Magyarországot rákényszeríteni a migránsok beengedésére.

Lomnici szerint a bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy a tranzitzónák már nem működnek, és súlyosító körülményként értékelte a Magyarország alaptörvényének tiszteletben tartása érdekében megindított eljárásokat. A bíróság nem vette figyelembe Magyarország azon nyomós érvét sem, hogy az EUMSZ 260. cikk (1) bekezdése nem határoz meg konkrét határidőt az Európai Bíróság ítéletének teljesítésére.

Lomnici hangsúlyozza, hogy a bírság kiszabásának világos szerződéses követelményei vannak. A kényszerítő bírságot csak akkor lehet igazolni, ha a korábbi ítéletben foglaltak teljesítésének elmulasztása a bíróság vizsgálatáig fennáll. A bíróság azonban nem vette figyelembe, hogy Magyarország eddig még soha nem mulasztotta el a bíróság ítéletének teljesítését. Lomnici szerint a bíróságnak figyelembe kellett volna vennie az érintett tagállam fizetési képességét és a megállapított kötelezettségszegés arányosságát is.

Kiemelt kép: Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász beszédet mond az Európai Bizottság budapesti képviselete előtt tartott demonstráción 2024. június 14-én. Bayer Zsolt publicista azért szervezett tüntetést, hogy tiltakozzon az Európai Unió Bírósága döntése ellen, amely szerint Magyarországnak 200 millió eurós átalányösszeget és naponta további 1 millió euró büntetést kell fizetnie az uniós menekültügyi szabályok megsértése miatt. MTI/Balogh Zoltán