Akit szeret az Isten, azt megpróbálja. Ezért biztosak lehetünk abban, hogy a Teremtő minket, magyarokat a szíve közepébe fogadott.

Nem is kétséges, hogy ez így van, bizonyság erre történelmünk is. Levert szabadságharcok, vérbe fojtott forradalmak, aljas „békediktátumok”, megszállás, szovjeturalom, 42 évnyi kommunista diktatúra – tovább sorolni sem érdemes. De hála nagyjainknak és a magyarság emberfeletti élni akarásának, és a Teremtő megtartó akaratának, nem sikerült kitörölni minket a történelemből. Mert akinek Isten feladatot adott, erőt is ad ahhoz, hogy végrehajtsa szándékát.

Jó ideig azt sem engedte a mi urunk, hogy nemzetüket elárulók sokasága dolgozzon ellenünk, legalábbis nem tudnám hosszan sorolni az ilyen gazemberek nevét. Bizonnyal ismereteim is szegényesek, de igazi árulót az egy Hegedűs hadnagy kivételével (Egervár ostrománál akarta elárulni hazáját) nem tudnék megnevezni. (Szerintem a nyilas Szálasi nem annyira hazáját, mint inkább az emberségünket árulta el zsidó honfitársaink deportálásával, Rákosi elvtárs és bandája, no meg utódai sem az országukat, hanem a magyarság lelkületét árulták el.)

Ez a helyzet azonban az elmúlt évtizedben tragikusan megváltozott.

A magyarságot eláruló magyarok listája ma már jócskán meghosszabbodott.

Csak néhány példa: Gyurcsány Ferenc, aki csak majdnem vitte csődbe az országát, miközben kicsi híján végzetes módon eladott mindent, amit csak eladhatott külföldieknek. A Momentum nevű képződmény, amely előbb olimpiai álmainkat árulta el, majd két fúria, Cseh Katalin és Donáth Anna személyében két, nyíltan Magyarország-ellenes öt évet zavart le az Európai Parlamentben. Gyurcsányné Dobrev Klára, aki a nemzeti szuverenításunkkal szemben egy olyan átalakulást szolgál, amelyik végleg megfosztaná hazánkat önállóságától.

De ne feledkezzünk meg legújabb elmebetegünkről, a TISZA-pártot megvásároló, híveinek óránként hazudó alak hová fog beülni olyan képviselőként, aki állítólag nem lesz képviselő? Abba a frakcióba, amit egy tőről metszett magyargyűlölő, egy magát keresztényszociálisnak mondó, a gyakorlatban viszont tőről metszett kommunista vezet. De róla majd később.

Minek nekünk ellenség, ha ilyenek a honfitársaink? De vannak ilyenek is szép számban. Igaz, ők nem magyarok, nem belülről, hanem kívülről szeretnék lemészárolni, de legalább fejbólintó gyarmattá tenni hazánkat. Voltak-vannak Tavaresek, akik hazug jelentéseket írtak rólunk, akadtak Sargentinik, akik még hazugabbat, olyan Ursula von der Leyenek, akik balkézről ugyan korruptak, de közben nem mulasztják el korrupcióval vádolni a magyarokat. Van Európai Parlamentünk, amelyben a liberálbolsevik többség nagy ívben tesz a valóságra az üdvös cél, Magyarország térdre kényszerítése érdekében és van egy Európai Bíróságnak nevezett joggyalázó bandánk, akik ezt minden jogszabályt félresöpörve mocskos módon segítenek ebben.

És itt van nekünk a magyarok „nagy barátja”, a keresztény-konzervatív kormány „őszinte híve”, bizonyos Manfred Weber nevezetű. Modorát Adolf Hitlertől kölcsönözte, ugyanúgy handabandázik és hisztizik, ha a magyarokról köp ki magából gyűlölködő mondatokat, mint annak idején a führer tette, amikor a zsidóságról üvöltözött.

Weber annyira szeret minket, hogy a legszívesebben minden magyart a keblére ölelne és addig szorongatna, míg ki nem szorítja valamennyiünkből a szuszt.

Értjük, milyen alantas érzelmek ösztönzik ezt az alakot magyarelleneségre, hiszen szerinte a Fidesz képviselői miatt nem lehetett belőle az Európai Bizottság elnöke. Annyi esze persze nincs, hogy felfogja, a Fideszen kívül más, sokkal népesebb képviselcsoportok sem szavaztak őgazemberségére, azokat mégsem gyűlöli. Mert buta. Hiába diplomás, mégis buta, mert minden ember, aki gyűlölködik, végtelenül buta.

Csakhogy ez a gazember nem szimplán buta, aljas is. Aki egy egész országot akar tönkretenni és ezt nem is tagadja, az aljas, mocskos és még sorolhatnám a negatív jelzőket óraszám. Szívesen hasonlítanám a német származású gazembert mondjuk egy gerinctelen féreghez, de kár lenne megsérteni a férgeket. Na ennek a nyavajásnak a fenekébe bújik most bele a nemrégiben még a kocsmában (elnézést, mulatóhelyen) randalírozó narcisztikus szerencselovag. És ha már ott van, jóelőre pontosan tudni, hogyan fog viselkedni. Mert ugyan nagy pofával, bátran üvöltözik a templom előtt, merészen ráuszítja újságírókra és éttermekre csahosait, de mihelyt akár csak harmadvonalba tartozó politikusok közé kerül – lásd az M1-en megtartott vitát -, kisebbre zsugorodik, mint egy nyuszi. Vajon mit tesz, ha a „nagy” Weber int neki?

Ha a gazdi füttyent, a blöki farkcsóválva ugrik.

Ez persze egyelőre csak feltevés, bár a fiókLenin, Kun Béla imitátor ugyanúgy bosszúra szomjazik, mint Weber. Ráadásul hat további képviselőjük előélete alapján kifejezetten globalisták, vagyis nem várható tőlük jobb, mint a hazaáruló két némbertől, a Cseh-Donáth tandemtől.

Adja a Teremtő, hogy tévedjek.

Fotó: Tisza Párt Facebook