Történelmi lépésre készülnek az európai civilek, ez derült ki az EuCET (Európai Unió Civil Együttműködési Tanácsa) harmadik, kétnapos budapesti tanácskozásán.

A felmérések szerint az európai polgárok többsége az erős nemzetállamok közösségének szeretné látni az Uniót, számukra fontos a nemzeti értékek, hagyományok tisztelete, ez azonban a brüsszeli elit számára nem kívánatos törekvés.

A lengyel-magyar kezdeményezés alapján elindult civil együttműködési fórum mára jócskán kibővült, a mostani kongresszuson már – Magyarországgal együtt – 14 európai ország képviselői vettek részt: Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Albánia, Egyesült Királyság, Csehország, Szlovákia, Franciaország, Ausztria, Németország, Finnország, Románia és Svédország küldöttei tartottak előadást a tanácskozáson.

A vendéglátó CÖF-CÖKA nevében az alapító-elnök köszöntötte a résztvevőket és mondta el, mi az EuCET célja és programja. Felszólalását az alábbiakban közöljük:

„Mindenekelőtt köszönetemet fejezem ki azoknak, akik Európa jövőjét szellemi és önkéntes munkájukkal alakítani szeretnék és 3. kongresszusunkon szerepet vállalnak.

2019 óta az Európai Uniós Civil Együttműködési Tanács célja, hogy egységgé kovácsolja Európa civiljeit a keresztény nemzeti konzervatív értékek megőrzésére és megvédésére. Ennek a munkának a középpontját jelenti a népfelség elvének tudata. Európa nemzeteinek hagyományokra épülő kultúrája összességében alkotja a más kontinensektől megkülönböztető évezredes sokak által irigyelt, folyamatosan építhető civilizációnkat.

Ez ellen indult és megszüntetésére irányulnak az egyre radikálisabb kísérletek, amelyek felérnek a „Casus belli”-vel. Az Európai Unióban politikai érdekek melletti ideológiai csatározások zajlanak, a nyílt társadalom eszmeiségét hirdetők frontot nyitottak a szuverén nemzetállamok felszámolására. Birodalom alakító céljaikat még megállíthatjuk.

Európa jövője a múlt tanulságainak felhasználásával népeink kezében van. Nemzeteink kötelessége a nehezen kivívott, sok véráldozatot követelő szabadságunk megvédése. A társadalom legkisebb közösségeinek, a családoknak oltalma a demokrácia alapkövének tekinthető. Ők a szubszidiaritás kezdőpontjai. Megengedhetetlen az Európai Unió bukása, mert a kontinensek gazdaság és társadalom építési versenyében alulmaradnánk, de az intézményrendszer górcső alá helyezése és reformja elkerülhetetlen.

Bátran fogalmazzuk meg, hogy egy olyan intézmény, amely Európában egyetlen szuperállam létrehozására spekulál, nemzeteink és népeink újkori gyarmatosítására törekszik. Hadat üzent Nagy-Brittaniának (Brexit), miközben térdre szeretné kényszeríteni Lengyelországot és Magyarországot is. Ezen az úton haladva a nemzetközösség széthullik.

Nézeteim szerint, a nemzetek polgárainak szuverén sorskérdéseiről nem dönthet az Európai Parlament párt frakcióiból álló társasága, ezért bővíteni kell a helyi népszavazás és népi konzultációk intézményesítését, valamint a helyi parlamentek döntési jogkörét, az uniós jogszabályok megalkotásában és elfogadása terén.

A schengeni vívmányok feltételezik Európa határainak megalkuvás nélküli közös védelmét. Az illegális migráció és a bevándorlás törvényi szabályozása kerüljön kizárólag a nemzetállamok kompetenciájába.

Meggyőződésem, hogy az Unió alaptörvényben is meghatározott intézményrendszerének hierarchiája visszájára fordult. A nemzetek polgáraitól elszakadt pártérdekek mentén munkálkodó képviselők többsége kontraszelektált megélhetési politikus. Pozíciójuk stabilitására és egy majdani birodalomban helytartói szerepekre készülődnek, teszik ezt sokszor drága áron nemzetük elárulásával.

Mai értekezésünk eredményeit záró nyilatkozatba rögzítjük. Közösségünk az Európai Uniós Civil Együttműködési Tanács grémiumának megválasztásával kíván haladni az intézményesítés felé. A magyar-lengyel alapítású szervezetünk megtiszteltetésnek veszi a Munkás Tanácsok Országos Szervezetének közvetítésével partnerként csatlakozó UGL Olasz Keresztény Nemzeti Konzervatív Szakszervezet bekapcsolódását munkánkba. Várjuk a jelenlévő, megfigyelőként itt tartózkodó albán, spanyol és brit szakszervezeteket táborunkba.

Hisszük, hogy a civilekért közös érdekképviselettel egyre hatékonyabbá válhatunk.

Erőteljes lépéseket teszünk a velünk egyetértő civil alapítványok és egyesületek csatlakozásáért. Hívó szavaink: Isten, haza, család. A jövő uniójának alulról és nem felülről kell építkeznie. A polgári kezdeményezések nem hallhatnak el az Európai Bizottság fiókjaiban. Az európai civilek építő üzeneteit ki kell emelni a bürokrácia halálos öleléséből, ezért új, egyszerűen követhető uniós törvényi alkotásra várunk.

Igaznak vélem, hogy aki nem tölt be elkötelezetten kormányzati funkciót, nem pártkatona, az 24 órában civil ember. Így munkahelyén a kölcsönös előnyök érdekében egy hajóban evez a munkavállaló, a menedzsment és a tulajdonos is. Ma már a szakszervezetek osztályharcos szerepe háttérbe szorul, előtérbe kerül a céghűség, a szakszerűség és az eredményekből a közös jövőt is biztossá tévő osztozkodás. A pártzászlók alatti masírozást célszerű elkerülni.

Barátaim!

Harcoljunk közös Európánk szebb, jobb jövőjéért! Gyermekeink és unokáink szabadságát hosszútávon biztosítsuk, az ember sorskérdéseket kezeljük a gazdaság primátusa mentén valahogy úgy, ahogy azt az európai közösség alapítói atyái elképzelték. Érjük el nagy magyarunk Széchenyi István szavaival, hogy „Semmit rólunk, nélkülünk”.

A konferencia pénteki előadásai itt nézhetők meg.

(Címkép: YouTube)