Van nekünk egy kincsünk, egy igazi demokrata, a jövőért aggódó hazafi. Úgy hívják, hogy Fleck és úgy ejtik, hogy Flekk. De nem az a flekk, amelyik az idősebbek számára még egy gépelt oldalt jelent, hanem az a Flekk, aki irányt mutat, mert ő jogszociológus. Azaz nem tudni, micsoda.

Egy biztos, ez a Fleck (mellesleg még Zoltán is) igazi demokrata, nem is vitás. Ebbéli minőségét már a 2022-es választás előtt is megmutatta, amikor nagyon demokratikusan és irgalmatlanul jogszerűen ismertette álláspontját a közelgő ellenzéki győzelem esetére. Mint jogtudós, elfogadhatónak, sőt kívánatosnak mondta, hogy

ha nem lesz meg a ballibsik kétharmados felhatalmazása, időlegesen hatályon kívül kell helyezni a jogállamot.

Ki más javasolna ilyet, mint egy jogász? Aki ráadásul – szerencsére már nem – az ELTE jogi karán tanított. Bizonnyal a jogállamiság kétféle felfogását is elmagyarázta tanítványainak, nevezetten, hogy a konzervatív kétharmad semmire sem ad jogot a győzteseknek, ellenben már egy szoros balliberális győzelem is feljogosít a jogtiprásra. De nem tréfálkozott ám, komolyan is gondolta. Hála a Jóistennek, no meg a magyar választók józan többségének, a balliberális győzelem katasztrofális balesete nem következett be, úgyhogy mi, keresztény-konzervatív csőcselék egyelőre még nem lógunk lámpavasakról és nem hánytak fel minket vasvillával IFA teherautók platójára. Tartok tőle, hogy ez a Fleck azt is megmagyarázta volna, miért lenne jogszerű a lemészárlásunk.

Ez az ember azt sem képes felfogni, hogy ha valaki nem kormányellenes, az nem megalkuvó, csak van esze. Szerinte a nyugdíj előtt álló vagy már nyugdíjas akadémikus kollégái

„alamizsnáért vagy a nyugalomért, ahelyett, hogy szabadon véleményt formálnának, inkább meghunyászkodnak”.

Ez ugye ismét egy elfogulatlan ember helyzetértékelése, aki – magyarra fordítva – azt állította, hogy aki nem az általa vallott, a bolsevikokra jellemző eszméket hirdet és nem ugrik neki a konzervatív kormánynak, az csak gerinctelen hernyó lehet.

Innen már csak egy ici-pici lépés a mostani Fleck nyilatkozat, amely megint nagyon demokratának bizonyult. Csupán azt nehezményezte, hogy

azoknak a csökkent szellemi értékű nyugdíjasoknak miért van még mindig szavazati joguk?

Hiszen nekik már nem lehet közük a távoli jövőhöz. Szó szerint ezt nyilatkozta: „Miért a nyugdíjasokra bízzuk a harminc év múlva bekövetkező katasztrófát?”

Hát, Fleck barátunk, van néhány apró probléma a meglehetősen otromba kijelentésével.

Először is: milyen demokrata az, aki bármilyen okból el akarja venni a véleménnyilvánítás jogát bármilyen embercsoporttól? Vagy ha már ezt teszi, miért ragad le a nyugdíjasoknál? Esetleg el lehetne tiltani az urnáktól a szemüvegeseket, mert náluk kétséges az éleslátás. A hajukat vesztetteket, mert ők biztosan irigyek azokra, akiknek van hajuk. A valamilyen betegséggel élőket, mert a gyógyszerek megzavarják őket az objektív (és persze csak a balliberálisokat támogató) döntésükben. A túl alacsonyakat vagy túl magasakat, mert aki kilóg a sorból, annak biztosan pszichés gondjai vannak és nem garantálható, hogy rájuk szavaznak.

Általában mindenkitől el kell venni a szavazati jogot, aki nem a bolsevik oldalra szavaz, csak úgy biztosítható a valódi demokrácia. Hiszen köztudott, csak akkor van demokrácia, ha a ballibek vannak hatalmon, a keresztény-konzervatív vezetés alatt csakis a diktatúra tombolhat.

Mellőzve azt az apróságot, hogy nyugdíjas honfitársaink már letették a magukét a nemzet asztalára, sőt legtöbbjük most is leteszi, vagy azzal, hogy nyugdíj mellett tovább dolgoznak, vagy azzal, hogy besegítenek gyermekük gondjainak megoldásába az unokák gondozásával, felügyeletével, sőt nevelésével. Ezt mellőzve tehát ott a másik szempont, a bölcsesség. Amit az idő és a tapasztalatok alapoznak meg, azaz döntéseiknek a szavazás során is tapasztalataik diktálnak. Ez persze baj a balosoknak, mert tapasztalat például, hogy szeretett vezérük 2006 október 23.-án a saját polgáraira uszította a magukból és azonosítóikból kivetkezett rendőröket, szemeket lövetett ki, ártatlan embereket kínoztatott meg, csukatott le, no meg előtte hazudott reggel, éjjel meg este, kormánya pedig a szakadék, azaz a csőd szélére vezette az országot.

Minderre emlékeznek a nyugdíjasok, meg arra is, hogyan kezelte őket az a banda, hogyan emelt árakat és adókat és vette el a 13. havi nyugdíjat. Jobb, ha ezek az emlékezők nem mondanak véleményt.

Még valami. Fleck elvtárs attól tart, hogy 30 év múlva katasztrófa lesz. Ezek szerint félő, hogy akkor majd ők nyerik a választást? Nem beszélve arról a „kicsiségről”, hogy a szavazáskor nem 30 évre előre döntenek, csak 4, vagy az önkormányzatok esetében 5 esztendőre. Vagyis Fleck alapvetése jobban sántít, mint az a bizonyos kutyus, amit hamar utól lehet érni. Szomorú, hogy egy jogász (aki szociológus is) ennyire nincs tisztában azzal sem, amit ő maga beszél.

Azzal kezdtem, hogy elmagyaráztam a flekk kifejezés értelmét, de igen hiányosan. A szó ugyanis nem csak gépelt oldalt takar. Köznapi jelentése még: folt illetve szennyeződés.

Ki-ki döntse el maga, hogy ez a Fleck melyik flekk.

Szerző: Ifj. Tóth György

Címlapkép: mindenszo.hu

Elvenné a nyugdíjasok választójogát Gyurcsány egyik főideológusa