Május 20-án napfényes időben – Jézus Urunk mennybemenetelének napján – gyűltek össze a fiatalok az „Egy szívvel, lélekkel” mottójú Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra, melynek fő előadását Járay Márton református lelkész, mentálhigiénés szakember tartotta. A délutáni szentmise főcelebránsa és szónoka Fekete Szabolcs Benedek, a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke volt.

Az ország szinte minden egyházmegyéjéből érkeztek fiatalok Nagymarosra, még határon túlról, a Felvidékről, Délvidékről, Vajdaságból és Erdélyből is.

Dobszay Benedek OFM felvázolta az eddigi találkozók témáinak ívét, megemlékezett Ferenc pápa látogatásáról, mielőtt a mostani alkalom témáját, az egységet ismertette. Mint mondta, a bábeli torony építésekor összezavarodik az emberek nyelve, nem értik egymást. Pünkösdkor azonban mindenki a saját nyelvén érti és hallja, amit az apostolok mondanak. Hangsúlyozta,

a Szentlélek nem úgy gyógyítja a megosztottságot, összezavarodottságot, hogy „összemos” minket, hanem minden különbözőség ellenére és azzal együtt hozza létre az egységet.

Ennek megfelelően a nagymarosi találkozó 50 éves történetében elsőként hívtak református lelkészt előadónak, és délután olyan házaspárt kértek meg tanúságtételre, akik különbözőségük ellenére mégis megélik az egységet.

Kerényi Lajos atya hozzátette, ötven éve jár ide, Horváth Istvánnal, Betonnal, azaz Balázs Béla püspök atyával és a fiatalabbakkal alapították meg a találkozókat elsőként Kismaroson. A nehéz időkben hősiességre volt szükség, még a szülők és a nagyszülők részéről is, akik elengedték a gyermekeiket.

Fekete Szabolcs Benedek püspök a szentmisén hangsúlyozta : „mi, akik együttműködünk, egyre kevesebben vagyunk, és egyre többen összpontosulnak a másik póluson. Óriási a kihívás, hogy melyik oldalon állunk. Meghívást kaptunk arra, hogy a Megváltóval együttműködve azt az oldalt képviseljük, ahol a jó győz a rossz felett, a fényesség erősebb a sötétségnél. Ezt ne felejtsétek el, akárhova mentek haza:

a jó oldalán, a béke oldalán, Krisztus oldalán álltok, ahol a statisztikák nem számítanak. Jézus nem megváltoztatta, hanem megváltotta a világot. Az élet győz a halál fölött” – zárta beszédét.

A szentmise végén bevonult a Gyerekmaros hihetetlenül hosszú sorban 310 gyerekkel, akiket állva, énekelve, tapsolva fogadott a tömeg. Elöl a kisebbek, hátul a kamaszodóbbak jöttek. Közel hatvan önkéntes foglalkozott velük. A záró áldás és Mária-ének után christian partyt tartottak a templomkertben.

Forrás, teljes cikk és kép: Magyar Kurír