Ferenc pápa fogadta a Szociális Testvérek Társasága elöljáróit és testvéreit, köztük Kövári Magdolna központi elöljárót, Németh Emma magyarországi kerületi elöljárót, Homa Ildikó erdélyi kerületi elöljárót és a társaság többi jelen lévő tagját. A Szentatya arra buzdította őket, hogy „csak a szeretet fegyvereivel” nézzenek szembe a társadalmi kihívásokkal.

Ferenc pápa pénteken találkozott a Szociális Testvérek Társasága tagjaival, a Slachta Margit által alapított rend alapításának 100. évfordulója alkalmából. A jelenlévőkhöz intézett beszédében kiemelte, hogy a társaság eredeti karizmáját az idők során és az Egyház társadalmi tanításán keresztül különböző politikai és társadalmi helyzetekre alkalmazták, egészen napjainkig. A Szentatya a centenáriumra utalva megállapította, hogy e különleges esemény miatt is akartak megemlékezni róla Péter apostol sírja mellett.

Biztosítalak benneteket, hogy ez az Egyháznak is kiemelkedő esemény, mert számára minden karizma Isten ajándéka. Szentlelke adja meg azokat a kegyelmeket, amelyekre minden történelmi pillanatban a legnagyobb szükség van.

– fogalmazott Ferenc pápa, majd hozzátette, ebben áll a misztérium: az emberektől kapott ajándékok, amelyeket a saját erőnkkel csomagolunk be, megöregednek és tönkremennek. A Lélek ajándékai azonban mindig megújulnak, és minden időben és helyen újjáélednek és újra feltalálják őket, miközben hűek maradnak gyökereikhez.

Így tekinthetünk arra a karizmára, amelyet az alapító, Slachta Margit 100 évvel ezelőtt kapott, és amely az idők során és az Egyház társadalmi tanítása által egészen napjainkig alkalmazkodott a különböző politikai és társadalmi forgatókönyvekhez. Meglepett, hogy alapítótok már megszentelt életűként is aktív politikai tevékenységet folytatott. Lenyűgöző a holokauszt idején tett nyilatkozata, miszerint a hit előírásai arra kötelezték a testvéreket, hogy saját életük kockáztatásával is védjék a zsidókat

– jelentette ki Ferenc pápa a Szociális Testvérek Társaságának előljáróinak.

Azok a múlt század eleji körülmények, amelyek a társadalmi változásokkal utat nyitottak a világháborúknak, döntő pillanatok voltak, amikor Isten rendetek megszületését ösztönözte. A mostani idők sem kevésbé fontosak, és ma, mint akkor, továbbra is aktuális a felhívás a tanúságtételre. Milyen csodálatos lenne, ha Margit szavai ugyanolyan hevesen visszhangoznának a szívetekben, mint azokban az első nővérekben! Szavai ösztönzésül szolgálnak számotokra, amelyek arra tanítanak, hogy a társadalmi kihívásokkal, ahogyan akkor a nácizmus ellen tették, a szeretet egyetlen fegyverével nézzetek szembe

– buzdította a szociális testvéreket a pápa.

Alapítótok, az Egyház és a Szentlélek tanácsa – mindig ugyanazt az igazságot ismételve – az, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja másokért. Ennek az örökös újdonságnak a bizonyítéka a társadalmi szeretet, amelyre a Fratelli tutti kezdetű enciklikában utaltam, és amely Slachta Margit írásait is áthatja. Isten adjon nekünk erőt, hogy tanúi legyünk ennek a szeretetnek, az igazságnak és az igazságosságnak abban a hivatásban, amelyre elhívott minket. Kérjük ezt Boldog Salkaházi Sára közbenjárásával. Jézus áldjon meg benneteket és Szűz Mária oltalmazzon titeket

– zárta Ferenc pápa a Slachta Margit által száz éve alapított Szociális Testvérek Társasága tagjaihoz intézett beszédét.

Forrás/Fotó: Vatican News